Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 19.07.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 926
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 19.07.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 926                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  236,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 232,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V tomto špeciálnom vydaní Komoditných novín, ktoré čitateľom prináša projekt GRANIDA kde môžete jednoducho a bezpečne obchodovať agrokomodity za najlepšie ceny, sa pokúsime o zhrnutie situácie v Čiernomorskom regióne, ktorá vplýva na ceny agrokomodít vo svete. Jej vplyv sa môže podpísať pod nasledujúci vývoj, nakoľko práve tento koridor sa stal hlavnou tepnou prúdenia agrokomodít z Ukrajiny smerom do sveta. Doteraz sa počas platnosti dohody, ktorá bola viacnásobne, dodatočne predĺžená vyviezlo z 3 okupovaných prístavov, celkovo 32,8 mil. ton agrokomodít. V najväčšom zastúpení bola kukurica (51,8%), nasledovala pšenica (27,1 %) a následne olej a iné poľnohospodárske komodity.

Vyjadrenia Ruska o tom, že neboli dodržané jeho podmienky a bolo nútené dohodu nepredĺžiť, sme Vám už reportovali v predchádzajúcich vydaniach. Na druhej strane vystupujú predstavitelia ukrajinskej strany na čele s prezidentom, ktorí hovoria o zvýšenej potrebe pokračovania exportu z krajiny i napriek neúčasti Ruska na dohode. Argumentujú právom jednotlivých krajín vo svete, na naplnenie potreby mať dostatok základných komodít za primeranú cenu a vyzývajú Turecko spolu s OSN na zabezpečenie bezpečnostného koridoru. 

Na druhej strane je vidieť odstrašujúce vyjadrenia Ruska o tom, že nieje možné zabezpečiť bezpečnosť obchodným lodiam v regióne. Nepriame vyhrážky boli podporené raketovým útokom na prístav v Odese, kde zasiahli viacero objektov, vrátane skladu paliva.

Pri aktuálnej napätej situácii je prakticky nereálne aby vývoz v miere z predchádzajúcich dní, kedy ešte platila Obilná dohoda, fungoval. Dôvodom je taktiež prakticky nemožné poistenie samotných lodí, ktoré vstupujú do tohto teritória. Zvýšené riziko, ktoré tak nieje poistiteľné znamená zastavenie exportu agrokomodít z okupovaných prístavov v Čiernom mori. Je tak jasné, že bude vidieť zvýšený tlak na politicko-diplomatické riešenia, čo so sebou prinesie na trhy zvýšenú cenovú volatilitu.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Ako funguje granida?   –   Pozrite si toto krátke video

Ako najvhodnejšie zobchodovať produkciu?

 Graf č. 2: pšenica, d., CBOT, spt. 2023, (usd-c/bu)

Portál GRANIDA Vám prináša jednoduché riešenie, ako zobchodovať svoju produkciu, rýchlo, bezpečne a za čo najlepšiu cenu.  GRANIDA predstavuje inovatívne riešenie vďaka ktorému dokážete ponúknuť svoj tovar na jednom mieste širokému spektru potenciálnych kupujúcich nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Tí budú následne o Vaše agrokomodity “bojovať” formou aukcie, pričom poľnohospodári vidia ako cena za tovar rastie v reálnom čase. Vďaka poisteniu, GRANIDA  garantuje platbu za tovar, ihneď po jeho dodaní kupujúcemu. Môžete si byť istí, že vždy obdržíte svoje peniaze!

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (237,00 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, september 2023 (14,18 USd/bu)

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (477,25 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne