Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 18.07.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 925
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 18.07.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 925                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  238,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 231,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V tomto čísle sa budeme venovať výsledkom WASDE reportu v súvislosti s pšenicou, avšak je nutné spomenúť správu, ktorá aktuálne otriasa trhmi s poľnohospodárskymi komoditami a to dianie v Čiernom mori. Rusko sa rozhodlo nepredĺžiť tzv. obilnú dohodu, na ktorej sprostredkovaní sa okrem Spojených Národov, podieľalo  aj Turecko. Okrem toho vyhlásilo, že v nasledujúcich dňoch nebude už dohliadať na bezpečnosť lodí prúdiacich v zóne doterajšieho koridoru. Vývoz agrokomodít z okupovaných prístavov Čierneho mora sa tak pravdepodobne v nasledujúcich dňoch zastaví úplne, pokiaľ sa nepodarí nájsť politické riešenie. Rusko navyše spomenulo, že jeho požiadavky neboli naplnené a bolo nútené pristúpiť k ne-predĺženiu tejto dohody. Cena pšenice obchodovanej na burze MATIF, na toto dianie reagovala zvýšenou volatilitou, ktorá spôsobila skokový nárast smerom nahor a následnou korekciou pod otváracou cenou z toho istého dňa.

Americké ministerstvo poľnohospodárstva vo svojom WASDE reporte spomína pokles svetových zásob pšenice, nárastu spotreby a poklesu produkcie vo svete. Pokles produkcie bol zaznamenaný najmä v prípade EÚ a to i napriek veľmi pozitívnym dátam z niektorých východnejších oblastí (vrátane Slovenska). Na západnej polovici kontinentu zostala produkcia poznačená suchom a to najmä v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Taliansku. Objem produkcie Európskej Únie poklesol o 2,5 mil. ton na 138 mil. ton.

 

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: pšenica, d., CBOT, spt. 2023, (usd-c/bu)

Pokles produkcie zaznamenala taktiež Argentína, a to o 2 mil. ton na aktuálne očakávaných 17,5 mil. ton. Rovnakú zmenu ohlásila i Kanada a produkcia sa po odpise 2 mil. ustálila na 35 mil. ton.

Objem svetového obchodu poklesol o 1 mil. ton, na základe poklesu z krajín s nižšou úrodou. Nepomohlo ani kontrovanie zo strany Ruskej Federácie, kde sa očakáva nárast objemu obchodu.

Objem svetovej spotreby vzrástol o 3,5 mil. ton, primárne na základe zvýšenia dopytu zo strany Číny.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (234,50 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, september 2023 (14,07 USd/bu)

Tabuľka č.1: Zásoby a použitie pšenice všeobecne (mil. ton):

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie pšenice – krajiny (mil. ton):

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zvýšená oblačnosť sa na území Starého kontinentu bude v nasledujúcich dňoch nachádzať prevažne na severe, pričom sa bude presúvať východne, smerom hlbšie do Ruska. Okrem toho sa s o zrážkami počíta v Británii a v Strednej Európe. Vo vnútri kontinentu sa očakáva pomerne koncentrovaný výskyt zrážok o intenzite búrok, ktorý sa však bude lokalizovať na malom území.

Práve naša krajina bude dotknutá výskytom týchto zrážok, ktoré k nám zavítajú počas nasledujúceho víkendu. Spolu s nimi príde mierne ochladenie.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (469,50 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne