Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 13.07.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 924
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 13.07.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 924                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  231,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 227,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Tak ako sme avizovali v predchádzajúcom čísle, dnes sa pozrieme na výsledky WASDE reportu z dielne Amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA), v súvislosti s kukuricou. Táto pravidelná správa prináša súhrn údajov jednotlivých ministerstiev vo svete a vytvára i predikciu od budúcej úrody, spotreby, objemu obchodu, či svetových zásob.

Aj v tomto prípade bolo vidieť na trhu istú volatilitu, tá sa prejavila najmä pri pšenici a olejninách. Kukurica v tomto prípade nezaznamenala veľké cenové výkyvy, čo potvrdilo správny odhad analytikov, ktorí i na základe tzv. túrach po poliach z predchádzajúcich dní dokázali odhadnúť stav na poliach a oficiálne očakávania USDA.

Najväčšie zmeny v porovnaní s posledným reportom z pred mesiaca prišli zo Spojených Štátov, kde sa potvrdil nárast domácej produkcie v dôsledku kombinácie navýšenia osiatej plochy určenej pre kukuricu a výnosu, ktorý zaznamenal v porovnaní s očakávaniami nárast o 2,2 %. Je dôležité pripomenúť, že pôvodné očakávania boli taktiež nastavené nad hodnotami, ktoré produkovali výrobcovia v minulom roku a dodatočné navýšenie, hoci sa zdá byť malé, predstavuje kľúčovú zmenu.

Na druhú stranu, mimo USA neboli dáta tak pozitívne. Z globálneho pohľadu objem produkcie hrubých zŕn zostal takmer nezmenený, len s nárastom o 0,1 mil. ton, zostal na hodnote 1 513,4 mil. ton.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: kukurica, d., CBOT, spt. 2023, (usd-c/bu)

Produkcia kukurice mimo USA sa taktiež,  takmer nezmenila. Ku zmenám smerom do zelených čísel prišlo v prípade Kanady a Ukrajiny, týmto dátam však kontroval pokles v prípade Európske Únie. Celkovo došlo ku poklesu objemu zásob o desatinu percenta.

Takmer bez zmeny zostáva i objem svetového obchodu. Zatiaľ čo objem obchodu vzrástol v prípade Brazílie, pozitívnym dátam kontrovalo dianie v Argentíne, ktoré zmazalo nárast vytvorený Brazíliou.

Dianie bez zásadných fundamentov vytvára pomalý trh.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (228,75 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, september 2023 (13,55 USd/bu)

Tabuľka č.1: Zásoby a použitie hr. zŕn všeobecne (mil. ton):

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie kukurice – krajiny (mil. ton):

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Dnešné počasie prinesie so sebou zrážky vo forme pomerne silných búrok, ktoré sa budú vyskytovať nad územím Strednej Európy a postupné sa budú presúvať smerom na východ. Okrem toho sa so zrážkami počíta v Škandinávii a hlboko v Rusku.

Nasledujúce dni prinesú so sebou kombináciu vysokých teplôt, najvyšších v tomto roku a pokračovania zrážok vo forme silnej intenzity. Výnimkou nieje ani naše územie, kde teploty dosiahnú až 35 °C a s príchodom nového týždňa sa očakáva  výskyt búrkovej činnosti bez vplyvu na teplotu.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (450,00 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne