Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 11.07.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 923
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 11.07.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 923                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  232,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 228,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Po minulom týždni, ktorý bol z dôvodu neobchodného dňa v Spojených Štátoch poznačený menším množstvom zobchodovaného objemu, prichádza týždeň plný fundamentov. Zajtra bude zverejnený pravidelný WASDE reportu z dielne USDA, ktorý monitoruje stav svetových zásob, produkcie a spotreby poľnohospodárskych komodít. Táto správa prináša na trh tradične zvýšenú volatilitu.

Situácia na trhu je o to zložitejšia, že sa ukázalo podstatne vyššie množstvo vysiatej kukurice (komodity ktorá je kľúčová pre produkciu USA), v porovnaní s predchádzajúcimi očakávaniami. Podobne na tom je i sója. Bude sa čakať na potvrdenie týchto dát, prípadne ich spresnenie. Na trhu tak bude v čase zverejnenia vidieť nervozitu. Niektorí obchodníci už neobchodujú a čakajú na výsledky WASDE reportu.

Celú situáciu komplikuje i fakt, že zatiaľ čo aktuálne počasie nad väčšinou územia USA je veľmi priaznivé, očakávania analytikov a obchodníkov hovoria o pravdepodobnom poklese výnosnosti kukurice z dôvodu sucha v predchádzajúcom mesiaci.

Vzhľadom na obchodné objemy zrealizované na chicagskej burze CBOT v porovnaní s inými svetovými burzami, bude toto dianie cenotvorné a očakáva sa silná korelácia i s Parížskou burzou MATIF, od ktorej sa odvíja cena na našom spotovom trhu. Situáciu budeme preto pozorne sledovať a vo štvrtkovom čísle sa pozrieme na výsledky WASDE reportu.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: pšenica, d., CBOT, spt. 2023, (usd-c/bu)

Po tom ako bola tzv. Obilná dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou predĺžená, sa zdalo, že informácie z tejto časti trhu prestali plniť titulné stránky.

Napätie však neskončilo a Ruská Federácia opäť podľa vyjadrenia Lavrova nevidí dôvod na dodatočné predĺženia dohody. Jej platnosť končí už 17. júla. Dôvodom je podľa nich správanie západu a destinácie kam smerujú agrokomodity z Čierneho Mora, ktoré neprúdia primárne do chudobných krajín.

Podľa UN, je už teraz vidieť pokles registrovaných lodí využívajúcich vytvorený koridor.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (225,25 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, september 2023 (13,65 USd/bu)

graf č. 5: Ropa WTI, denný graf, CBOT, September 2023 (usd/ba)

Avizovaný cieľ združenia OPEC+, udržať cenu ropy nad hodnotou 70 USD/ba sa pomaly darí napĺňať. Cenou je prudký pokles objemu produkcie Saudskej Arábie – o 1 mil. barelov denne a Ruska o dodatočných 500 000 barelov denne.

Na druhej strane je vidieť spomalenie prostredia celej globálnej ekonomiky, čo má priamy vplyv na spotrebu čierneho zlata.

Navyše z pohľadu technickej analýzy je vidieť úroveň rezistencie v pásme 73-74 USD/ba, kde sa aktuálne cena tejto komodity nachádza. Nebolo by tak prekvapením, ak by dokázala zareagovať odrazením smerom nadol a skorigovala by rasty z predchádzajúcich dní, kedy boli škrty produkcie ohlásené.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

V súvislosti s vývojom cien agrokomodít sme často spomínali fenomén zvaný El Nino. Inými slovami je ho možné pomenovať aj ako periodicky vyskytujúca sa odchýlka prúdenia vzduchu, ktorá sa vyskytuje najmä nad Tichým oceánom. Jedná sa však o globálny jav a zmeny počasia počas výskytu tohto úkazu sa dajú badať na celej Zemi.

Skúmanie jeho výskytu meteorológmi hovorí, že počas nadchádzajúcej jesene a zimy, sa v Strednej Európe očakáva nadpriemerné teplo, avšak v zime aj vyššie množstvo zrážok.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (450,00 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne