Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 29.06.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 921
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 29.06.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 921                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  238,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 231,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Na trhoch s poľnohospodárskymi komoditami bolo vidieť pretrvávajúcu vyššiu volatilitu i v týchto dňoch. Najsilnejší vplyv je tradične vidieť pri komoditách obchodovaných na burzách v Spojených Štátoch, no volatilita a dlhšie denné sviečky sa preniesli i do grafov agrokomodít obchodovaných v Európe.

Cena pšenice obchodovanej na burze MATIF v Paríži, len za posledné 3 obchodné seansy stratila viac ako 24 €/t. Pri komparácii vývoja ceny rovnakej komodity na burzách MATIF v Paríži (graf č. 1) a burze CBOT v Chicagu (graf č. 2) je vidieť veľmi podobný vývoj vďaka dlhodobej korelácii medzi týmito dvoma burzami. Zaoceánska burza v tomto prípade udáva smer vývoju v Európe, vďaka neporovnateľne vyšším objemom zrealizovaných obchodov.

Za posledných niekoľko dní, kedy sa cena nachádza v červených číslach, hovoríme o prebiehajúcej korekcie na trhu s agrokomoditami. Korekcia je založená prevažne na fundamentálnom základe, kedy dáta priamo z poľa a výhľad počasia na nasledujúce dni, ukazujú, že situácia v Spojených Štátoch, ktoré sú kľúčový svetový producent poľnohospodárskych komodít (najväčší svetový producent kukurice), nebude tak kritická ako sa spočiatku očakávalo. Práve predchádzajúci prudký rast bol spôsobený aj negatívnymi očakávaniami.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: pšenica, d., CBOT, spt. 2023, (usd-c/bu)

Prvé dáta z Indie hovoria o prudkom poklese reálnej produkcie v porovnaní s oficiálnymi vládnymi očakávaniami. Rozdiel medzi realitou a predikciou je približne 10%, čo by znamenalo pokles objemu produkcie krajiny na 107,7 mil. ton. Vláda už vydala správu, že v prípade potreby upraví, prípadne úplne zruší daň zaťažujúcu import agrokomodít do krajiny. Týmto opatrením sa krajina snažila chrániť domácu produkciu pred lacným importom v minulosti.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (234,00 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, september 2023 (12,78 USd/bu)

graf č. 5: Ropa WTI, denný graf, CBOT, September 2023 (usd/ba)

Cena ropy sa v týchto dňoch obchoduje na spodnej hranici svojho obchodného kanála, kde sa zároveň nachádza úroveň technickej analýzy – support. Od neho, sa má tendenciu cena odrážať smerom nahor. Takého pohybu sme boli svedkami i v priebehu včerajšej obchodnej seansy, kedy cena vzrástla o viac ako 2 USD/ba. Zvyšovanie úrokových sadzieb a dáta o vysokých rezervách v USA tlačia cenu smerom nadol a je tak možné, že v nasledujúcich dňoch uvidíme prelomenie smerom pod supportom na cene 67 USD/ba, pričom najbližšia takáto úroveň je 65 USD/ba.

Pre cenu pozitívny fundament je i očakávané stretnutie krajín OPEC+ vrátane Ruska, ktoré pravdepodobne v nasledujúcich týždňoch bude opäť intervenovať s cieľom dodatočného zníženia objemu produkcie a zastavenie obchodovania ropy na aktuálnych, pre producentov nízkych úrovniach.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zvýšená oblačnosť, ktorá v predchádzajúcich dňoch prinášala zrážky na územie Východnej a Severnej Európy, postupne stratila na intenzite a jej zbytok sa presunul hlbšie na východ do Ruska. Zrážky o silnejšej intenzite zostávajú len and Škandináviou a Britániou. Dažde o strednej až slabšej intenzite sa vyskytnú i na juhu kontinentu.

Na našom území sa očakáva výskyt zrážok len začiatkom víkendu, tie by však mali byť veľmi mierne. Spolu s nimi príde ochladenie. Teploty sa však s novým týždňom vrátia na hodnoty tesne pod 30 °C.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (430,25 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne