Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 22.06.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 919
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 22.06.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 919                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  248,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 241,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Na začiatku je potrebné pripomenúť, že od tohto čísla KN, sa mení kontraktné obdobie pri agrokomoditách obchodovaných na burze CBOT v Chicagu.V prípade kukurice, pšenice a sóje sa uvedené ceny vzťahujú na dodávku komodity v mesiaci september. Táto zmena má z pravidla vplyv na uvádzanú cenu a to hlavne z dôvodu, že dlhšie kontraktné obdobie so sebou nesie vyššiu formu rizika, prípadne vyššie náklady spojené so skladovaním danej komodity. Avšak to, že cena je vo vzdialenejšom kontraktnom období vyššia, nieje pravidlom. V prípade ak by bol aktuálne nedostatok danej komodity na trhu a očakáva sa žatva v budúcom období bude dostatočná, cena by bola samozrejme vyššia v období s nižšou ponukou. Tento druhý prípad je však v praxi ojedinelý.

Udalosťou týchto dní sa opäť stáva dianie spojené s tzv. Obilnou dohodou. Vyjadrenia Vladimíra Putina priniesli zvýšenie volatility v dôsledku nárastu neistoty budúceho fungovania obchodného koridoru, ktorý slúži ako hlavná tepna pre agrokomodity z Ukrajiny do sveta. To sa okamžite premietlo do nárastu cien dotknutých agrokomodít naprieč burzami.

Podľa medializovaného vyjadrenia je na strane Ruskej Federácie reálne ne-predĺženie trvania dohody, ktorá exspiruje 17. júla. Správa hovorí o nespokojnosti plnenia podmienok zo strany krajín, ktoré na Rusko uvalili sankcie, i napriek splneniu všetkých podmienok zo strany Ruskej Federácie. V istej časti sa dokonca prirovnáva dohoda k podvodu zo strany západu.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: pšenica, d., CBOT, spt. 2023, (usd-c/bu)

Jednou zo základných podmienok, ktoré požaduje ruská strana je povolenie platobného systému SWIFT v prípade ak sa obchod dotýka poľnohospodárstva a prechádza cez Ruskú Poľnohospodársku Banku. Výluka zo systému vytvára export z Ruska nekonkurencieschopným a rizikovým, nakoľko nieje možné zabezpečiť jeho dostatočné poistenie.

Ďalšou podmienkou zo strany RF je opätovné sprístupnenie potrubia medzi Ruskom a Odesou, kade prúdil amoniak ďalej na export.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (246,25 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, september 2023 (13,88 USd/bu)

graf č. 5: Ropa WTI, denný graf, CBOT, September 2023 (usd/ba)

Okrem faktorov, ktoré sme si spomínali v predchádzajúcom čísle, sa na raste ceny ropy podieľa i zmena cien agrokomodít. To ukazuje, že prepojenie medzi energetickým trhom a trhom s poľnohospodárskymi komoditami nieje jednosmerné. Hoci cena ropy v značnej miere vplýva na vývoj cien agrokomodít z dôvodu toho, že zhmotňuje kľúčové vstupy do výroby, teraz je vidieť situáciu zrkadlovo. Hodnota olejnín, ktoré zaznamenali v predchádzajúcich dňoch rast z dôvodu poklesu ich očakávaného objemu produkcie, spôsobuje nárast očakávanej spotreby čierneho zlata. Dôvodom je MERO zložka v palivách, ktorá sa stáva drahšou a v prípadoch, kedy je nad rámec legislatívy by sa mohla zredukovať, čo by znamenalo vyššiu spotrebu samotnej ropy.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zrážky, ktoré sa v uplynulých dňoch vyskytli nad územím Starého Kontinentu, boli natoľko intenzívne, že spôsobovali škodu na poľnohospodárskej produkcii. Oblasti ktoré boli zasiahnuté sú najmä západne od nás. Podobná situácia s búrkami by sa v nasledujúcich dňoch už vyskytovať nemala. Na väčšine územia Európy sa očakáva jasné až polo-jasné počasie s vysokými teplotami.

Na našom území budú teploty siahať až ku 34 °C. Počas víkendu sa očakáva mierne ochladenie. Nový týždeň sa však bude opäť niesť v znamení horúčav.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (459,50 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne