Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 20.06.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 918
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 20.06.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 918                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  241,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 237,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

U nášho východného suseda, na Ukrajine, začala žatva. Poľnohospodári na juhu zahájili tohtoročný zber úrody ozimného jačmeňa. Vláda očakáva, že v porovnaní s rokom 2022 by sa mala produkcia agrokomodít krajiny zúžiť z 53 mil. ton na približne 45 mil. ton.

V minulom týždni vydalo ukrajinské Ministerstvo poľnohospodárstva informáciu o skorom ukončený výsadby jarín na takmer 13 mil. hektárov územia. Celková plocha výsadby zrnín, sa ku 16. júnu odhaduje nasledovne: 271 100 ha jarnej pšenice, 138 500 ha hrachu, 810 000 ha jačmeň, 146 200 ovos, 4 mil. ha kukurica a ostatné plodiny.

Podľa posledných výsledkov prieskumov stavu poľnohospodárstva na Ukrajine, vidieť silný dopad vojny na tento sektor. Podľa odhadov by sa niektoré sektory ekonomiky nevedeli dostať do pred-vojnového stavu ani za 7 rokov mieru. Práve poľnohospodárstvo skončilo v tomto prieskume najhoršie. Očakávaná doba, dosiahnutia rovnako konkurencieschopného prostredia z globálneho pohľadu je 20 rokov.

Rovnaká štúdia hovorí o poklese objemu produkcie z predvojnového obdobia, kedy bola na 106 mil. ton na 65 mil. ton, ktoré očakávajú pre rok 2023. Je tak podstatne optimistickejšia ako na začiatku uvedená vládna predikcia.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: kukurica, d., CBOT, júl 2023, (usd-c/bu)

Zaujímavá situácia nastala v Mexiku, kde sa lokálni farmári rozhodli štrajkovať a svojou aktivitou blokovať letisko.

Cieľom štrajkov má byť garantovaná cena agrokomodít vládou, ako reakcia na posledné udalosti na burzách, kde ceny klesajú.

Najzaujímavejšie sú však ceny ktoré požadujú od vlády. a to pšenica na 460,45 USD za tonu, kukuricu na 368 €/t.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (233,50 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (13,87 USd/bu)

graf č. 5: Ropa WTI, denný graf, CBOT, August 2023 (usd/ba)

O pozitívne správy pre cenu ropy sa postaralo združenie OPEC, ktoré vydalo svoje očakávania o trhu v roku 2023, v ktorom očakáva nárast objemu spotreby tejto komodity o 0,2 mil. barelov denne. Dosiahnuť by sme tak mali svetový, rekordný objem spotreby čierneho zlata – až 102,3 mil. barelov.

Pozitívny fundament prichádza i z Číny, kde sa očakáva nová vlna stimulácie ekonomiky krajiny, ktorá patrí medzi hlavných konzumentov ropy. V prípade zlepšenia výhľadu pre Čínu, by sme videli lepšie dáta pri očakávaniach spotreby tejto komodity, čo by samozrejme prinieslo tlak na rast ceny ropy. 

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Oblačnosť nad Starým Kontinentom sa v týchto dňoch roztrhá a prinesie tak zrážky o malej až strednej intenzite aj do oblastí, ktoré sú označované ako rizikové s nedostatkom vlahy v pôde. Sem patri hlavne časť Nemecka a Francúzska, kde je lokalizovaná kľúčová poľnohospodárska výroba EÚ.

Na našom území sa v nasledujúcich dňoch očakáva pokračovanie dní s teplotami nad 30 °C. S koncom pracovného týždňa sa očakáva mierne schladenie a búrky, ktoré by mali zasiahnuť celé územie krajiny.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (437,25 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne