Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 13.06.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 916
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 13.06.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 916                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  238,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 243,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V minulom čísle spomínaný WASDE report z dielne Ministerstva poľnohospodárstva Spojených Štátov, ktorý na mesačnej báze prináša dáta o objeme produkcie, spotreby a zásobách jednotlivých krajín, spôsoboval prílev volatility nielen pred jeho vydaním, ale taktiež po. Jeho výsledky v súvislosti s pšenicou prinášame v tabuľke č. 1 a tabuľke č. 2.

Objem očakávanej produkcie vzrástol. Na tejto zmene sa v najväčšej miere podieľali krajiny ako Rusko, India, Ukrajina a Európska Únia. V prípade Ruska sa nárast objemu produkcie očakáva vo výške 3,5 mil. ton, celková produkcia krajiny tak dosiahne 85 mil. ton. Rovnaký nárast 3,5 mil. ton, zaznamenala i India, celkovo tak vyprodukuje 113,5 mil. ton. pšenice. Krajiny Európskej Únie si polepšili o 1,5 mil. ton, vďaka čomu produkcia dosiahne 140,5 mil. ton, na základe priaznivejších podmienkach ako sa v minulom období očakávalo. Z dôvodu lepších podmienok, vzrástli i očakávania od objemu produkcie na Ukrajine a to o 1 mil. ton na 17,5 mil. ton. Celkový objem produkcie tejto krajiny však zostáva nižší ako minulý rok a to z dôvodu poklesu výmery obhospodarovanej pôdy.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: pšenica, d., CBOT, júl 2023, (usd-c/bu)

Okrem nárastu produkcie vzrástol i objem svetovej spotreby pšenice a to o 4,4 mil. ton a 796,1 mil. ton. Na tejto zmene sa v najväčšej miere podieľali Čína, Rusko a India. Zmena v Číne je spôsobená nárastom spotreby na kŕmne účely, čo je spojené s horšími podmienkami, spôsobujúcimi zhoršenie kality tejto komodity a zmeny jej primárneho využitia.

Objem konečných svetových zásob vzrástol o 6,4 mil. ton na 270,7 mil. ton.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (224,75 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (13,60 USd/bu)

Tabuľka č.1: Zásoby a použitie pšenice všeobecne (mil. ton):

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie pšenice – krajiny (mil. ton):

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Silné zrážky, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli i naše územie a na viacerých miestach spôsobili škody, sa postupne presúvajú smerom na východ. I naďalej si tento zhluk oblačnosti udržuje formáciu pomerne úzkeho pásu siahajúceho hlboko z juhu až niekoľko stovák kilometrov na sever a i naďalej je najväčší výskyt týchto zrážok na Balkáne.

Na našom území sa v nasledujúcich dňoch už neočakáva výskyt zrážok podobných tým, ktoré sa presunuli na východ kontinentu. Bude jasné počasie a teploty koncom týždňa budú siahať ku 26 °C.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (421,00 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne