Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 15.06.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 917
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 15.06.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 917                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  236,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 232,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Aj v tomto čísle sa pozrieme na výsledky WASDE reportu, tentokrát sa však zameriame na výsledky spojené s kukuricou a hrubými zrnami. Do kategórie hrubých zŕn sa zaraduje: kukurica, jačmeň, cirok, ovos, raž a proso. Najväčšie zastúpenie má kukurica, čo je dôvod prečo jej cena reaguje na zmeny v tabuľke č. 1  najcitlivejšie.

U najväčšieho producenta kukurice na svete – v Spojených Štátoch nedošlo ku zásadnej zmene. Mierne narástol objem očakávaných zásob, spolu s očakávaným exportom.

Objem svetovej produkcie hrubých zŕn sa podľa Amerického ministerstva poľnohospodárstva zmenil do zelených čísel. Zaznamenal nárast o 3,8 mil. ton na 1 513,3 mil. ton. Na tejto zmene sa v najväčšej miere podieľal nárast v prípade Ukrajiny, čo je spôsobené posledným vládnym reportom o vyššom objeme výsevu tejto komodity. Zlepšenie výhľadu zaznamenali taktiež v Brazílii. Na druhej strane bolo vidieť kontrovanie tomuto nárastu v prípade Argentíny.

Rástol taktiež objem produkcie jačmeňa a to hlavne v prípade Európskej Únie, Ukrajiny a Turecka, čo predčilo poklesy v prípade Indie a Iránu.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: kukurica, d., CBOT, júl 2023, (usd-c/bu)

Objem svetového obchodu sa zmenil na základe nárastu očakávaných exportov z Ukrajiny v kombinácii s nárastom objemu importu v prípade Európskej Únie. Týmto zmenám kontroval pokles objemu exportu v prípade Argentíny a Spojených Štátov.

Objem exportu jačmeňa vzrástol práve v prípade EÚ a taktiež Ukrajiny. Svetové zásoby vzrástli o 1,1 mil. ton na 314 mil. ton.

Celé znenie výsledkov je vidieť v tabuľkách č. 1 a č. 2.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (233,50 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (13,87 USd/bu)

Tabuľka č.1: Zásoby a použitie hr. zŕn všeobecne (mil. ton):

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie kukurice – krajiny (mil. ton):

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Tak ako sme avizovali v minulom čísle, zrážky sformované do pásu siahajúceho od Balkánu až po Pobaltie, sa presúvajú smerom na východ. S postupným presunom klesá ich intenzita, ktorá ani v týchto dňoch nedosahuje hodnoty ako u nás pred týždňom, kedy sme boli svedkami silných búrok. Okrem toho sa zrážky v Európe vyskytujú v Británii a na samotnom východe v Rusku, pri hranici s Áziou.

Na našom území sa v nasledujúcich dňoch očakáva jasné, až polo-jasné počasie s teplotami siahajúcimi ku 30 °C.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (437,25 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne