Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 08.06.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 915
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 08.06.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 915                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  233,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 226,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Na trhoch s agrokomoditami je opäť vidieť istú nervozitu , ktorá sa pretaví do volatilnejších dní s dlhšími dennými sviečkami, tak ako tomu bolo za posledné obchodné seansy. Jedným z dôvodov je plánovaný WASDE report, ktorý Americké ministerstvo poľnohospodárstva zverejní koncom týždňa. Vývoj na burze v Európe bol do značnej miery ovplyvnený správaním sa obchodníkov na burze CBOT v Chicagu, kde sa cena obchodovala s tlakom na pokles, po tom, čo skoro dosiahla na cenu 6,5 USD/bu.

Titulky spravodajských médií zapĺňa dianie na Ukrajine z posledných dní, ktoré vyeskalovalo do štádia, kedy došlo ku vzniku ekologickej katastrofy v dôsledku pretrhnutiu priehrady v Kachovke, ktorá bola v správe Ruských okupačných síl. Tento čin označovaný ako eko-terorizmus bude mať za následok zaplavenie niekoľko desiatok tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy na juhu Ukrajiny. Okrem toho však vodná nádrž obrovských rozmerov, slúžila i ako rezervoár pre zásobovanie širšieho okolia nielen pitnou vodou, ale taktiež vodou pre potreby poľnohospodárskej produkcie. Očakáva sa že jej nedostatok bude mať vplyv až na viac ako 500 000 hektárov pôdy, ktorá doteraz využívala na zavlažovanie vodu z priehrady. Na tomto území sa vyprodukovalo približne 4 mil. ton agrokomodít.

Podľa Svetovej Banky je v ohrození približne 2% ornej pôdy krajiny z celkových 33 mil. hektárov. Zároveň taktiež dodávajú, že polia v širšom okolí vodného diela sa v nasledujúcich rokoch premenia na púšť.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: pšenica, d., CBOT, júl 2023, (usd-c/bu)

Výskyt úkazu zvaného El Nino, o ktorom sme informovali v predchádzajúcom čísle, je v tejto chvíli podľa Austrálie pravdepodobný na 70 %. Austrálske ministerstvo poľnohospodárstva už pracuje s odhadom, ktorý v prípade potvrdenia výskytu v tomto roku, počíta s poklesom objemu produkcie o viac ako 30 %. Potvrdenie výskytu v roku 2023 by tak znamenalo pre trhy silný impulz na rast cien. Austrália je totiž druhý najväčší exportér pšenice na svete.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (224,75 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (13,60 USd/bu)

 Graf č. 5: Ropa WTI, denný graf, CBOT, August 2023 (USD/BA)

Cena ropy počas poslednej obchodnej seansy vzrástla o 1 % na základe vyhlásenia Saudskej Arábie, hovoriacej o postupnom utiahnutí kohútikov s cieľom stabilizovať cenu čierneho zlata na vyšších úrovniach a zamedzeniu dodatočného poklesu. Krajina zníži svoju produkciu o 1 mil. barelov denne.

Na druhej strane je vidieť nárast objemu zásob ropných produktov na čele s naftou, čo ma negatívny vplyv na vývoj ceny a spôsobuje obavy z poklesu objemu spotreby tejto komodity.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zvýšená oblačnosť a zrážky, ktoré sa v predchádzajúcich dňoch nachádzali prevažne nad územím Strednej Európy, sa budú postupne presúvať severovýchodným smerom. Počas presunu sa očakáva mierny pokles ich intenzity, no neočakáva sa rapídna strata ich sily. Na územie Ukrajiny a Ruska tak prinesú zrážky, búrky len ojedinele.

Búrky sa na našom území vyskytnú počas dnešného dňa, následne sa ich intenzita rapídne zníži a ku koncu týždňa by mali zrážky úplne ustať, pričom nový týždeň bude suchší, no o niečo chladnejší.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (421,00 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne