Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 30.05.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 913
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 30.05.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 913                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  228,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 225,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Analytici pokračujú v zvyšovaní očakávaného objemu produkcie repky pre krajiny Európskej Únie a Ukrajiny. V kombinácii s veľkým objemom nepredaných zásob z minulej sezóny, ktoré sú stále umiestňované na trhu, je vidieť tlak na cenu tejto komodity, ktorá sa obchoduje v oblastiach svojich dlhodobých miním pri cene 400 €/t (graf č. 6). Na podobných cenových úrovniach sa táto komodita obchodovala naposledy v júly 2021.

Cena ukrajinskej repky naloženej na lodi (parita FOB) v čiernomorskom regióne je  pritom aktuálne llacnejšia o približne 70-80 €/t.

Na trhu v Európskej Únii je zároveň vidieť pretlak rastlinných olejov. V kombinácii s poklesom dopytu po týchto komoditách v porovnaní s minulým obdobím vidieť negatívny trend ich cien.

Zaujímavé dáta prinieslo Ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva, ktoré hovorí o  aktuálnom stave výsevu na Ukrajine v porovnaní s plánovaním na toto obdobie. Jarná pšenica je vysiata na 92 % – celkovo 261,9 tis. ha., čo je už i tak o 72 tis ha viac ako v predchádzajúcom roku. Výsev kukurice predčil očakávania, keď je na poliach 102 % plánovaného objemu, čo je však stále o 0,72 mil. ha menej ako pred rokom. Slnečnica je vysiata na 89 %, čo je však o 0,3481 mil. ha viac ako pred rokom.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: kukurica, d., CBOT, júl 2023, (usd-c/bu)

Najväčší svetový importér pšenice – Egypt, má problémy s platobnou schopnosťou za svoje nákupy agrokomodít. To sa prejavilo oneskorenými platbami za komodity vydražené v nákupných tendroch od rôznych kupujúcich. Hlavným obchodným partnerom sú v týchto mesiacoch obchodníci ponúkajúci agrokomodity z oblasti Čierneho mora, vrátane Ruska. Platobná schopnosť krajiny sa podľa obchodníkov predĺžila na 180 dní. Situácia odrádza predávajúcich zapájať sa do obchodov s Egyptom.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (219,50 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (13,37 USd/bu)

 Graf č. 5: Ropa, denný graf, CBOT, August 2023 (USD/BA)

 Graf č. 5: Ropa WTI, denný graf, CBOT, August 2023 (USD/BA)

Cena ropy sa nachádza v pozvoľnom raste, po tom ako zmazala predchádzajúci rast. Aktuálne sa čierne zlato i naďalej obchoduje v spodnej polovici volatilnej vlny z mesiaca apríl, kedy došlo ku rýchlej korekcii. Negatívne na ňu vplýva stále prítomná neistota na trhoch, ktoré zostávajú postihnuté vysokou infláciou. Na druhej strane, na rast pôsobí stále znížený objem produkcie krajín združenia OPEC+.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Počasie sa v porovnaní s predchádzajúcou predikciou v minulom týždni moc nezmenilo. Zvýšená oblačnosť spolu so zrážkami sa nachádza prevažne nad územím juhu kontinentu, pričom siaha od západu až po východ. Najintenzívnejšie sa zrážky vyskytujú nad Balkánom a na západe Európy. Okrem tohto územia sa dažde o strednej intenzite objavia i v oblasti Čierneho mora nad Ukrajinou, Ruskom a Gruzínskom.

Naše územie sa bude v nasledujúcich dňoch spájať s jasným počasím a len ojedinelou oblačnosťou. Zrážky sa vyskytnú až v druhej polovici víkendu.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (403,00 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne