Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 25.05.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 912
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 25.05.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 912                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  227,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 221,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V minulom čísle sme sa venovali výsledkom očakávaní WASDE reportu z Amerického ministerstva poľnohospodárstva v súvislosti s pšenicou. V tomto čísle v tabuľkách č. 1 a č. 2, prinášame výsledky rovnakej správy v súvislosti s tzv. hrubými zrnami a kukuricou.

Report sa niesol v znamení predstavenia rekordnej produkcie a spotreby, ale taktiež vyšších konečných zásob ako v predchádzajúcom období.

Objem svetovej produkcie kukurice by mal podľa USDA dosiahnuť nové historické rekordy, na čom sa v najväčšej miere podieľali krajiny ako Spojené Štáty, Argentína, Európska Únia a Čína. V prípade najväčšieho svetového producenta kukurice – USA je vidieť obrovský nárast objemu produkcie a to až o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na tejto zmene sa podpísal nielen nárast výmery určenej pre túto plodinu, ale taktiež priaznivé podmienky a očakávaný výnos.

Objem očakávanej svetovej spotreby kukurice vzrástol o 4 % na základe poklesu cien, ktoré stimulovali dopyt po tejto komodite.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: kukurica, d., CBOT, júl 2023, (usd-c/bu)

S nižšími cenami tak rastie predikovaný objem importu tradičných dovozcov na čele s Čínou, Egyptom, Alžírskom a Mexikom. Nárast dosiahol viac ako 5 % a neohrozili ho ani mierne poklesy v prípade EÚ a Turecka. Len samotná Čína zvýšila objem importu hrubých zŕn o 7,2 mil. ton na 38,4 mil. ton.

Objem konečných svetových zásob hrubých zŕn vzrástol o 15,5 mil. ton na 312,9 mil. ton.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (217,75 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (13,41 USd/bu)

Tabuľka č.1: Zásoby a použitie hrub. zŕn vo svete (mil. ton):

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie kukurice – krajiny (mil. ton):

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Front oblačnosti, ktorý na Európu rozširuje z juhovýchodu, smerom na západ, dosiahol až na koniec kontinentu. Naprieč južným pobrežím sa poľnohospodári potešili zrážkam o strednej intenzity, ktoré lokálne dosiahli až búrok. Najsilnejšie zrážky sa v týchto dňoch budú vyskytovať na Balkáne, pričom v niektorých lokalitách už ich intenzita a častý výskyt spôsobuje problémy.

Po tom ako sa našim územím prehnali avizované búrky, sa počíta už len s limitovanými zrážkami v strede krajiny. Na väčšine územia sa očakáva jasné, až polo-jasné počasie.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (392,75 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne