Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 23.05.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 911
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 23.05.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 911                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  224,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 218,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Predchádzajúci týždeň bol plný silných fundamentálnych správ s veľkým potenciálom vplývať na ceny agrokomodít. Okrem správ spojených s vy-rokovaním dohody na Obilnej dohode, bol v uplynulom týždni zverejnený i WASDE report z dielne Amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA). Táto správa zverejňuje výsledky monitoringu stavu svetových zásob a dopytu po poľnohospodárskych komoditách, pričom zbiera oficiálne dáta z ministerstiev poľnohospodárstva daných zemí a subjektov.

Výsledky WASDE reportu v súvislosti s pšenicou priniesli pre obchodníkov prekvapivé správy, ktoré sa okamžite odrazili do cien na burzách a na grafe sa podpísali vytvorením najdlhšej červenej, dennej sviečky za posledné mesiace. Dôvodom k prudkému výpredaju boli dáta o objeme svetovej produkcie, ktorá vzrastie a dosiahne tak historické maximum na hodnote 789,8 mil. ton. Na tejto zmene sa podieľali nárasty v krajinách ako Argentína, Kanada, Čína a EÚ. Tieto zmeny neohrozili ani pomerne prudké pokles v prípade Austrálie, Ruska, Ukrajiny a Kazachstanu. Najväčšiu zmenu predstavovala Argentína, kde sa v dôsledku dostatočných zrážok, vytvorili ideálne podmienky pre tohtoročnú úrodu. Nasledovala Kanada, kde sa očakáva historicky rekordná úroda.Týmto zmenám nedokázali kontrovať poklesy z Ruska a na Ukrajine. Ukrajina si v porovnaní s minulým rokom odpísala 21 %.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: pšenica, d., CBOT, júl 2023, (usd-c/bu)

Cenový šok z nárastu objemu produkcie umocnili dáta hovoriace o poklese objemu spotreby pšenice a to rovno o 3 mil. ton na 791,7 mil ton. Zásoby podnikov venujúcich sa živočíšnej výrobe, ktoré si urobili v predchádzajúcom roku, z dôvodu obáv pred pokračovaním rastu ceny tejto komodity, sú hlavným dôvodom poklesu dopytu po pšenici na kŕmne účely.

Pokles zaznamenal i objem obchodu s touto komoditou a to o 5,5 mil. ton.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (217,75 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (13,41 USd/bu)

Tabuľka č.1: Zásoby a použitie pšenice všeobecne (mil. ton):

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie pšenice – krajiny (mil. ton):

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zvýšená oblačnosť nad Starým kontinentom zostáva rozdistribuovaná doslova na všetky strany. Najsilnejšie sa prejavuje na západe a východe, odkiaľ sú hlásené silné zrážky a to často i vo forme búrok.

Na našom území by sa s výnimkou dnešného dňa, kedy sa očakáva výskyt zrážok, očakáva jasné počasie. Okrem zrážok by sa v tomto dni mala pokoriť nová, tohtoročná, najvyššia teplota a to na juhu až 28 °C.

V nasledujúcich dňoch sa u nás očakáva suché počasie spojené s vyššími teplotami a jasným počasím.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (392,75 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne