Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 16.05.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 909
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 16.05.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 909                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  240,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 234,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Informácii o priebehu rokovaní o tzv. Obilnej dohode, ktorej predĺženie je kľúčové pre export agrokomodít cez koridor v Čiernom mori, je veľmi málo. Podľa Ukrajinských zdrojov sa v tomto týždni už nebudú konať ďalšie rokovania na túto tému na pôde Turecka pod záštitou UN. Aktuálne znenie dohody by malo exspirovať 15. 5.2023. Ruské štátne médiá však zverejnili v piatok informáciu o tom, že sa podarilo dohodnúť predĺženie platnosti Obilnej dohody o ďalších 60 dní. Nieje však jasné za akých podmienok.

Práve Rusko v prípade pokračovania dohody argumentovalo tým, že nemá prístup ku platobným systémom, ktoré mu tak limitujú možnosti exportu nielen agrokomodít, ale taktiež hnojív. Tie tak zostávajú na skladoch, čo je vidieť i v dátach prezentovaných v predchádzajúcom čísle Komoditných novín.

Vďaka Obilnej dohode sa z Ukrajinských prístavov podarilo počas jej platnosti vy-exportovať už viac ako 30 mil. ton agrokomodít.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: kukurica, d., CBOT, júl 2023, (usd-c/bu)

Nárast zásob agrokomodít na sklade v Rusku, najmä pšenice, pre ktorú sa v dôsledku sankcií minimalizovali možnosti umiestnenia na trh, bude mať dopad i na obchodné saldo Ruska. Táto krajina mala v období pred vojnou až 20 % podiel na svetovom obchode s pšenicou a stala sa tak jej najväčším exportérom. Oddialovanie dohody poškodí pozíciu krajiny v tomto smere, no nemôže Ruskú Federáciu zosadiť z miesta lídra v exporte. Od druhej pozície na ktorej je EÚ, ju delí 10 mil. ton.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (227,25 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (14,00 USd/bu)

 Graf č. 5: Ropa, denný graf, CBOT, August 2023

Cena ropy sa nachádza medzi dvoma fundamentmi, ktoré ju posúvajú z vyššej pozície na nižšiu a naopak. Negatívnym fundamentom je vývoj globálnej ekonomiky, kde stále hrozí prehĺbenie problémov spojených s infláciou a nedostatočný boj proti nej, ktorý zvyšuje riziko prehĺbenia recesie a s tým spojený pokles dopytu po energetických komoditách na čele s ropou. Na druhej strane je stav zásob tejto komodity uskladnenej v strategických zásobách Spojených Štátov, ktoré vydali správu o nákupe 3 miliard barelov tejto komodity, po tom ako sa jej rezervné zásoby dostali na najnižšiu úroveň od roku 1983.

Vláda USA začne s nákupom, keď sa bude cena tejto komodity nachádzať medzi 67 až 72 Dolárov za barel. Táto informácia môže podporovať udržanie sa ceny nad spomenutou cenovou úrovňou.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Oblačnosť, ktorá sa v predchádzajúcich dňoch koncentrovala na juhu Starého kontinentu sa postupne presúva. Z územia Talianska smeruje na západ a do vnútrozemia, pričom so sebou prináša stále pomerne silné zrážky, v niektorých oblastiach dosahujúce i intenzitu búrok. Oblačnosť z Balkánu sa presúva na severo-východ, pričom tu je na rozdiel od tej z Talianska vidieť rýchle slabnutie intenzity s postupným presunom.

Naše územie zasiahnu tieto zrážky už dnes, pričom pršať s malými pauzami by malo až do štvrtku.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (423,25 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne