Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 11.05.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 908
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 11.05.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 908                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  246,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 240,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Zatiaľ čo sa takmer všetká pozornosť obchodníkov koncentruje na Obilnú dohodu, ktorej budúcnosť je stále nejasná a ktorej platnosť končí budúci týždeň, je dôležité pozrieť sa na to čo by priniesla nielen Ukrajine, ale taktiež Rusku, respektíve ako by ovplyvnila trh s agrokomoditami v prípade zapojenia Ruska do jeho fungovania v podobe ako tomu bolo pred vojnou.

V grafe č. 1 je vidieť veľmi zaujímavé dáta hovoriace o vývoji stavu zásob pšenice v Ruskej Federácii v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Aktuálne je tak na sklade o 79 % pšenice viac ako je priemer za predchádzajúce obdobie. Tu je vidieť dopad sankcií na zahraničný obchod Ruska a zároveň dôvod lobovania za spôsoby ako úspešne obchodovať agrokomodity i do iných krajín, ako sú tradiční spojenci Ruska s ktorými obchoduje i teraz (Čína, Irán, Severná Kórea a viacero afrických republík).

Úspešná dohoda a pristúpenie na podmienky Ruska, ktoré žiada o zmiernenie bariér pri medzinárodnom obchode s agrokomoditami a hnojivami, by znamenalo ľahší prístup ku agrokomoditám z tejto krajiny. V kombinácii s vysokými skladovými zásobami by sme pred žatvou pravdepodobne videli vôľu tamojších producentov znížiť z ceny, predať a uvolniť tak miesto pre budúcu úrodu.

 Graf č. 1: objem pšenice na skladoch v Rusku

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: pšenica, d., CBOT, júl 2023, (usd/bu)

Príchod ruskej pšenice by tak vytváral dodatočný tlak na pokles cien agrokomodít

Rokovania ohľadom Obilnej dohody by mali začať prebiehať v Istanbule už tento týždeň. Zúčastnia sa na nich už tradične 4 strany: Ukrajinská, Ruská, Spojené Národy a hostiteľská krajina – Turecko. Informácie o progrese a samotný výsledok môžu spôsobovať na trhu zvýšenú volatilitu, nakoľko sa jedná o veľmi silný fundament.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (225,25 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (14,04 USd/bu)

 Graf č. 5: Ropa, denný graf, CBOT, August 2023

Cena čierneho zlata v týchto dňoch reaguje na zmeny prostredia z globálneho hľadiska. Energetický sektor je veľmi citlivý na dáta o úrokových sadzbách, ktoré sa v predchádzajúcich dňoch zmenili v USA. Okrem toho je cena tejto komodity často v pohybe, keď sa hovorí o recesii.

Z technického hľadiska na vývoj ropy pôsobí pomerne silná úroveň 74-75 USD/ba, kde sa nachádza úroveň supporu/rezistencie, ktorá v tomto prípade chráni cenu pred nárastom nad túto hodnotu, podobne ako v čase, kedy sa cena nachádzala nad ňou a až po niekoľkých nevydarených pokusov o jej prelomenie sa jej to podarilo.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

V porovnaní so stavom počasia zo začiatku týždňa, nieje vidieť výraznejšie zmeny. Predchádzajúca predikcia hovorila o postupnom rozdistribuovaní oblačnosti a s ňou spojených zrážok do širšej časti Starého kontinentu. Najintenzívnejšie zostávajú nad Talianskom a Balkánom, ale postupne sa aj naozaj presúvajú smerom na západ a čiastočne i severným smerom ku nám. Na niektorých územiach Balkánu vydali výstrahy pred silnými búrkami.

U nás sa od dnešného dňa očakáva výskyt zrážok o slabej až strednej intenzity, ktoré pretrvajú do polky budúceho týždňa.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (435,75 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne