Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 09.05.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 907
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 09.05.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 907                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  246,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 240,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Vďaka tzv. Obilnej dohode bolo z Ukrajiny prostredníctvom prístavov v Čiernom mori, vyvezených už viac ako 29,5 mil. ton agrokomodít. Z toho 14,9 mil. ton kukurice a 8,1 mil. ton pšenice. Počet lodí, ktoré prichádzajú na nakládku však v týchto dňoch klesá. Aktuálny stav je približne tretina z toho, čo bol priemer za posledné mesiace. Dôvodom poklesu je neistota z pokračovania dohody a s tým plynúceho rizika nielen zablokovania lode medzi dvoma účastníkmi vojnového konfliktu, ale taktiež s tým spojené vysoké náklady na poistenie tohto rizika, za ktoré si poisťovne nechajú zaplatiť vyššiu prémiu.

Vyjadrenia niektorých nadnárodných spoločností,. ktoré participujú na exporte agrokomodít z Ukrajiny prostredníctvom Čierneho mora sa vyjadrili, že ak nepríde k predĺženiu platnosti dohody, v tomto týždni sú do regiónu vyslané posledné lode.

V tejto oblasti navyše uviazlo viac ako 60 lodí, ktoré neboli doteraz naložené a čakajú v prístavoch. Dôvodom sú nejasné podmienky, ktoré lode môžu byť naložené a prejsť koridorom. I toto spôsobuje ich majiteľom, resp objednávateľom prepravy obrovské straty a prináša nestabilitu na trh.

Aktuálne platné znenie dohody exspiruje 18. mája. Nieje pritom stále jasné, či sa podarí vyrokovať jej predĺženie.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, September 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: pšenica, d., CBOT, júl 2023, (usd/bu)

Ohlásenie stavu agrokomodít na poliach v Spojených Štátoch neprinieslo neočakávané dáta. Objem pšenice v dobrej a excelentnej kondícii je 29 %, čo je o 1 % viac ako v predchádzajúcom týždni. Aktuálny stav je tak rovnaký ako v predchádzajúcom roku.

Tieto dáta zarezonovali i pri vývoji ceny tejto komodity na burze CBOT v Chicagu, kde bolo vidieť korekciu predchádzajúceho rastu z minulého týždňa.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (228,50 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (14,33 USd/bu)

 Graf č. 5: Ropa, denný graf, CBOT, August 2023

Cena ropy pokračovala vo veľmi volatilnom vývoji i koncom predchádzajúceho a začiatkom tohto týždňa. Dôvodom bola zvýšená volatilita na trhoch s akciami a indexmi, ktorá sa pretavila i do energetického sektoru. Dianie je založené na fundamentálnom základe v zvyšovaní úrokových sadzieb v Spojených Štátoch, ktoré tak bojujú s infláciou. Obchodníci očakávajú mierne ochladenie ekonomiky, čo by znamenalo pokles spotreby energií na čele s ropou a teda i následný pokles jej ceny.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Na územie Starého Kontinentu sa opäť valí silná oblačnosť z juhu. Tak ako naposledy aj v tomto prípade zasiahne predovšetkým Taliansko a krajiny Balkánu, pričom sa bude postupne presúvať do širšieho okolia, avšak s touto zmenou aj stratí na intenzite. Najsilnejšie zrážky, dosahujúce intenzitu búrok, sa budú koncentrovať na juhu.

Na naše územie sa dostanú až v druhej polovici týždňa a ich sila bude výrazne oslabená. Zasiahnu však celé územie krajiny, kde sa počíta s dažďom. Spolu s nimi príde i mierne ochladenie o 2-4 °C.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (429,00 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne