Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 04.05.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 906
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 04.05.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 906                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  235,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 225,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Takzvaná obilná dohoda na ktorej fungovaní sa aktívne podieľa okrem dotknutých strán aj Turecko a Spojené Národy, má v aktuálnom znení platiť už len menej ako 2 týždne. Jej predĺženie nieje doteraz jasné a to i napriek tomu, že je vidieť postupné kroky zo strany tzv. západných krajín. Opatrenia o ktorých sme v minulosti už informovali, by mali dopomôcť k realizácii platieb za agrokomodity Rusku i napriek tomu, že nebude použitý systém SWIFT, od ktorého je táto krajina odstrihnutá v dôsledku sankcií.

Opatrenia pred dovozom agrokomodít zo zahraničia sa nedejú len v dotknutých krajinách Európskej Únie, do ktorých spadá i Slovensko. Najnovšie až 130 % daň na niektoré importované agrokomodity zaviedlo Turecko. Do tejto kategórie patrí pšenica, jačmeň, kukurica, cirok, ovos a raž. Krajina tak chce chrániť domácu produkciu pred lacnými komoditami z Ukrajiny. Tamojšia žatva začína už v tomto mesiaci.

Opozícia označuje toto rozhodnutie za súčasť predvolebnej kampane. Po dvoch dekádach sú totiž šance na porážku aktuálneho prezidenta Erdogana pomerne vysoké a takéto rozhodnutie je veľmi vítané zo strany poľnohospodárov, ktorí majú v krajine dôležité zastúpenie.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, September 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: pšenica, d., CBOT, júl 2023, (usd/bu)

Námorný prístav meste Konstanca v Rumunsku patrí medzi kľúčové uzly cez ktoré prúdia agrokomodity v rámci spomínanej obilnej dohody. Cez toto miesto pretiekla takmer tretina celkového objemu agrokomodít vyexportovaných z Ukrajiny od začiatku platnosti dohody a teda 8,6 mil. ton v roku 2022 a 3,3 mil. ton v roku 2023. V tomto roku sa očakáva výrazné zlepšenie produkcie Rumunska, čo zmenší priestor pre spracovanie pšenice z Ukrajiny. Tá sa tak dostáva do nevýhodnej pozície i na tomto mieste, čo sa rozhodne odrazí na jej cene.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (226,50 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (14,17 USd/bu)

 Graf č. 5: Ropa, denný graf, CBOT, August 2023

Cena ropy v posledných dvoch obchodných seansách prekvapila viacero obchodníkov, no zdá sa že najviac práve predávajúcich. Jej prudký pokles, ktorý bol spôsobený ďalším zvýšením úrokových sadzieb v Spojených Štátoch, spôsobil posunutie jej hodnoty do úrovní podobných tým, kde sa nachádzala v polovici marca.  Práve vtedy združenie OPEC+, ktorého súčasťou je i Rusko, vyhlásilo utiahnutie kohútikov za účelom navýšenia ceny tejto komodity. Je preto zaujímavé ako dokázal trh rýchlo skorigovať tento fundament práve inými fundamentami – dôležitejšími z geopolitického pohľadu. Od svojho maxima už stratila viac ako 15 USD/ba. Zo spodnej strany ju chráni úroveň supportu na cene 65 USD/ba, ktorá ak by bola prelomená, znamenalo by to dodatočný pomerne prudký výpredaj.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Oblačnosť, ktorá sa doteraz koncentrovala prevažne na juhu kontinentu, sa postupne presúva severne, pričom jej intenzita sa mení len minimálne. Na veľkej časti Strednej Európy je tak možné očakávať zrážky o nižšej až strednej intenzite, ktoré by tu mali pretrvať až do druhej polovice budúceho týždňa. Okrem tohto územia sa podobný vývoj počasia očakáva i na severe Európy.

Naša krajina nebude výnimkou a tak so zrážkami počítame od polovice piatku. Teploty zostávajú pomerne vysoké a na juhu dosiahnú až ku hodnote 23 °C.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (436,50 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne