Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 02.05.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 905
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 02.05.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 905                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  239,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 234,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Zrážky, ktoré sa na prelome týždňov dostali na východ od nás a aktuálne sú nad Ukrajinou, predstavujú dôvod na spomalenie prác na poliach spojených s výsevom jarných odrôd plodín. Na druhej strane však, pôsobia pozitívne na oziminy, ktoré sú podľa ministerstva v dobrej a excelentnej kondícii.

Ukrajinskí farmári začali s výsadbou jarín v druhej polovici februára, no i tak zaostávajú v porovnaní s priemerom. Na druhú stranu, Ukrajina tradične pestuje ozimné varianty pšenice, ktorých podiel na produkcii predstavuje až 95 %.

Tamojšie ministerstvo vydalo správu, podľa ktorej by sa objem tohtoročnej produkcie agrokomodít mohol v porovnaní s minulým rokom prepadnúť až o 13 %. Celkovo sa tak očakáva 44,3 mil. ton agrokomodít, čo je o 8,8 mil. ton menej ako v roku 2022. Pre porovnanie s obdobím z pred vojnou, bol objem produkcie krajiny až 86 mil. ton (rekord z roku 2021). Primárnym dôvodom prepadu je pokles obhospodarovanej pôdy, ktorá je aktuálne okupovaná Ruskom. Aktivita farmárov je podľa snímok zreteľná i v územiach blízko frontu. Niekedy sa môže zdať, že až priamo na frontovej línii, čo je spôsobené jej dynamickým vývojom. Od začiatku vojny bolo zaznamenaných niekoľko prípadov, kedy prišlo k zraneniu traktoristov, jednalo sa tak vo väčšine prípadov o zranenia spôsobené výbuchom mín. Ani jedna strana nebráni samotnému prístupu na polia a výkonu prác spojených so starostlivosťou o plodiny.

 Graf č. 1: Pšenica, týždenný graf, MATIF, September 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: Kukurica, d., CBOT, júl 2023, (usd/bu)

Predstavitelia Európskej Komisie prišli s vyjadrením podľa ktorého sa na štátnej úrovni dohodli na riešení situácie spojenej s tranzitom a problémami s nim spojeným z Ukrajiny.

Súčasťou tohto riešenia sú kompenzácia producentom, na ktoré bolo vynaložených zatiaľ viac ako 100 mil. eur, no očakáva sa v budúcnosti nárast tohto objemu, nakoľko jeho aktálna veľkosť je podľa viacerých strán nedostatočná.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (234,75 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (14,27 USd/bu)

 Graf č. 5: Ropa, denný graf, CBOT, August 2023

Začiatok nového týždňa na burze  s energiami, sa niesol v podobnom duchu ako ten starý. Ceny ropy sa obchodovali opäť v červených číslach, čo spôsobilo korekciu predchádzajúcej zelenej sviečky. Celkovo si tak cena ropy odpísal už takmer polovicu z prémie, ktorú získala z dôvodu zníženia objemu jej produkcie združením OPEC+. Hodnota ropy klesá i napriek menšiemu objemu dodávaného na trh a ignoruje tak výpražky o dodatočnom poklese v budúcnosti a to hlavne z dôvodu, obáv obchodníkov pred spomalením globálnej ekonomiky a preklopením sa do ešte väčšej recesie ako je momentálne na trhu.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Oblačnosť, ktorá sa v týchto dňoch presúva naprieč kontinentom smerom na východ, sa postupne rozpúšťa a stráca tak na intenzite. Podľa meteorológ by mala postupovať severo-východne smerom do Ruska, pričom postupne so svojej intenzity stratí úplne. Najsilnejšie sa v tomto týždni budú zrážky vyskytovať na juhu kontinentu. Nad Talianskom a časťou Balkánu sa očakáva výskyt silných zrážok siahajúcich až ku búrkam.

Na našom území sa výskyt zrážok očakáva s príchodom víkendu, ich intenzita bude skôr mierna.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (438,25 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne