Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 18.04.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 901
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 18.04.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 901                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  256,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 249,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V tomto čísle sa budeme primárne venovať výsledkom WASDE reportu z dielne Amerického ministerstva poľnohospodárstva, ktorý v rámci tohto reportu monitoruje stav svetovej produkcie, zásob, obchodu a dopytu po agrokomoditách. Samotné dáta nájdete nižšie, v tabuľkách 1 a 2.

Na úvod je však dôležité spomenúť konkrétne opatrenie, ktoré sa na Slovensku aplikuje ako ochrana pred dovozom agrokomodít z Ukrajiny. “Dnes som na vládu predložil a vláda schválila návrh zákazu dovozu vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny a pôvodom z Ukrajiny. Zároveň som na vládu predložil a vláda schválila zavedenie osobitného režimu tranzitu zásielok poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny a pôvodom z Ukrajiny,” povedal Minister poľnohospodárstva. Dovoz agrokomodít z Ukrajiny bude po novom zakázaný, povolený bude len tranzit cez naše územie.

Americké ministerstvo poľnohospodárstva v tomto mesiaci očakáva mierny nárast objemu svetovej produkcie, zásob, ale taktiež spotreby. Zo spomenutých zmien, najvýraznejšiu zmenu predstavoval nárast objemu spotreby a to o 2,9 mil. ton na 796,1 mil. ton. Na tejto zmene sa v najväčšej miere podieľala India s nárastom v prípade potravinárskej aj kŕmnej pšenice. Nasledoval nárast v prípade Čína a Európskej Únie.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: Pšenica, d., CBOT, Mar. 2023, (usd/bu)

Objem svetového obchodu s pšenicou poklesol o 1,2 mil. ton na 212,7 mil. ton. Dôvodom tejto zmeny je pokles objemu exportu v prípade EÚ, Argentíny a Brazílie, ktorým nedokázali kontrovať nárasty zaznamenané v prípade Ruska a Ukrajiny. Objem importu pšenice prudko vzrástol v Číne a to o 2 mil. ton na 12 mil. ton, čo je najviac od sezóny 1995/96. Na tejto zmene sa v najväčšej miere podieľa Austrália, ktorá je tradičným obchodným partnerom Číny. Objem svetových zásob poklesol o 2,1 mil ton na 265,1 mil. ton.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (246,00 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (14,85 USD/bu)

Tabuľka č.1: Zásoby a použitie pšenice všeobecne (mil. ton):

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie pšenice všeobecne (mil. ton):

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Nový týždeň so sebou prinesie podstatne slabšiu aktivitu zrážok ako tomu bolo v tom predchádzajúcom. Avšak lokalita, kde sa budú vyskytovať zostala prakticky nezmenená. Najsilnejšie zrážky o strednej intenzite, pretrvávajú nad juhom Starého kontinentu, pričom zasahujú i do vnútrozemia do Strednej Európy. Zvýšená oblačnosť sa nachádza i nad severom kontinentu.

Na našom území sa v nasledujúcich dňoch očakáva len veľmi limitovaný výskyt zrážok a to až koncom týždňa. Teploty dosiahnú maximum v sobotu, kedy na juhu nude 20 °C.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (461,25 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne