Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 13.04.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 900
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 13.04.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 900                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  235,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 250,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Tok agrokomodít z Ukrajiny bol príčinou masívnych protestov v hlavnom meste Rumunska, na ktorých sa zúčastnili stovky poľnohospodárov na traktoroch. Podobne ako Slovensko, aj Rumunsko je krajinou, cez ktorú sa realizujú alternatívne trasy agrokomodít z Ukrajiny. Tieto komodity ale vo veľa prípadoch cez krajinu len neprechádzajú, ale tu aj skončia.

Tamojší producenti hovoria o nekonkurenčných cenách v porovnaní s lokálnou produkciou, otázna je i kvalita. Tá sa v dôsledku iných noriem môže líšiť od obilnín vyprodukovaných v Európskej Únii. Tzv. cesty solidarity, ako sa nazývajú hlavné tepny po ktorých prúdia agrokomodity z Ukrajiny, sú podľa EÚ nevyhnutné, avšak je potrebné nájsť také riešenie, ktoré nebude deformovať lokálny trh, dodávajú zástupcovia krajín.

Európska Komisia odhaduje straty producentov Poľska, Maďarska, Slovenska, Bulharska a Rumunska na 417 miliónov Eur. Tie sa však stále zväčšujú. EÚ v prvom kole na ich kompenzáciu vyčlenila 56,3 mil. eur na konkrétne opatrenia, ktoré by mali pomôcť situáciu stabilizovať. Je otázne aké opatrenia budú nasledovať aj na národných úrovniach jednotlivých krajín.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: Pšenica, d., CBOT, Mar. 2023, (usd/bu)

Vo Francúzsku vyvolala regulácia používania pesticídov proti škodcom, ktorá hovorí o zákaze použitia v prípade kontaktu s agrokomoditami, paniku. Ohrozený je najmä export prostredníctvom lodí, kedy je toto opatrenie využívané na ochranu komodít pred škodcami.

Tamojšie ministerstvo ubezpečilo poľnohospodárov a obchodníkov, že sa sa postará o to aby sa regulácie najväčšieho producenta v EÚ nedotkla.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (245,50 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (14,69 USD/bu)

 Graf č. 5: Ropa WTI, denný graf, CBOT, júl 2023, (USD/ba)

Cena ropy zaznamenala začiatkom týždňa oživenie. Faktorom, ktorý pôsobil na cenu pozitívne boli správy zo Spojených Štátoch, kde boli zverejnené pozitívnejšie dáta o aktuálnom stave inflácie ako sa očakávalo. Trh na túto správu reagoval zelenými číslami i napriek tomu, že sa jednalo len o pokles rastu inflácie, nie samotné zastavenie rastu jej hodnoty. V tomto období bol zaznamenaný najmenší nárast tohto ukazovateľa od Mája roku 2021, čo prináša výsledky boja s infláciou.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Nad územím Starého kontinentu sa v nasledujúcich dňoch očakáva koncentrácia silnej oblačnosti prevažne na dvoch častiach. Tými sú samotný sever Európy a stred. Na týchto územiach sa očakáva pomerne intenzívny výskyt zrážok, ktoré sa môžu prejaviť i vo forme pomerne silných búrok. Zrážky sa budú postupne presúvať na sever kontinentu, pričom zasiahnu i Ukrajinu a Rusko.

Na našom území sa v nasledujúcich dňoch počíta so zrážkami na celom území. Budú mať strednú intenzitu a pretrvajú až do polovice budúceho týždňa.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (446,50 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne