Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 11.04.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 899
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 11.04.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 899                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  255,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 251,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Viac ako 27 miliónov ton agrokomodít bolo vyvezených z Ukrajiny počas platnosti tzv. obilnej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom, na ktorej podpísaniu sa podieľali Turecko a Spojené Národy. Prevoz tohto objemu bol zabezpečený 881 loďami, ktoré prešli z okupovaných ukrajinských prístavov bez poškodenia i napriek blokáde z Ruskej strany.

Dohoda bola pred mesiacom na 60 dní predĺžená, no s podmienkou zo strany Ruska, že sa mu zlepšia podmienky na export agrokomodít a hnojív. V tomto smere však nieje vidieť žiadne nové iniciatívny, ktoré by pomohli zabezpečiť nejakú zmenu aktuálneho stavu a teda i predlženie dohody zo strany Ruskej Federácie. Tá sa sťažuje na aktuálne blokované využitie systému SWIFT a následnú praktickú nemožnosť využívania poistenia prevážaných agrokomodít a hnojív.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: Pšenica, d., CBOT, Mar. 2023, (usd/bu)

V prípade ne-predĺženia dohody o vývoze agrokomodít cez Čierne more, by na trhu nastala opätovná panika, podobná tej zo začiatku konfliktu. Ukrajina totiž nedisponuje infraštruktúrou, ktorá by bola schopná logisticky spracovať rovnaké množstvo agrokomodít, mimo námornej dopravy a teda prostredníctvom cestnej a železničnej dopravy. Nehovoriac o tom, že tieto druhy dopravy niesu tak ekonomické ako námorná doprava.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (248,50 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (14,63 USD/bu)

 Graf č. 5: Ropa WTI, denný graf, CBOT, júl 2023, (USD/ba)

Cena ropy na burze zostáva v úzkom obchodnom kanále (81-79 USD/ba), po tom ako jej hodnota prudko vystrelila smerom nahor z dôvodu správ o obmedzení svetovej produkcie krajín združenia OPEC+. Tie sa pre tento drastický krok rozhodli z dôvodu poklesu dopytu po rope z dôvodu stále pokračujúceho ochladzovania svetovej ekonomiky.

V nasledujúcich dňoch, je v prípade ak sa na trhu neobjaví žiaden silný fundament, možné očakávať pokles ceny až do spodnej hrany obchodného pásma lemovaného supportom a rezistenciou medzi hodnotami 74 – 82 USD/ba. Takáto zmena by samozrejme mala priamy vplyv na ceny agrokomodít a to najmä olejnín a kukurice, určenej na výrobu etanolu.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Nad územím Starého kontinentu sa nachádzajú dva zhluky silnej oblačnosti, ktoré sa spájajú s výskytom zrážok, ktorých intenzita siaha až ku búrkam. Jeden z nich sa nachádza na samom severe kontinentu kde sa objavia i snehové zrážky. Druhý zasiahne juh a stred Európy, pričom zrážky sa budú vyskytovať takmer výlučne vo forme dažďov.

Druhý z menovaných zasiahne i naše územie od polovice týždňa. Zrážky sa u nás budú vyskytovať až do druhej tretiny budúceho týždňa. Teploty zostávajú stabilne nad bodom mrazu na takmer celom území s výnimkou vyšších nadmorských výšok.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (461 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne