Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 06.04.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 898
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 06.04.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 898                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  257,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 254,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Druhý najväčší svetový producent pšenice, India, plánuje nakúpiť 34,15 mil. ton tejto komodity od lokálnych producentov v aktuálnej sezóne. Projekt štátnych rezerv, ktoré v krajine fungujú, sa po minulom roku zúžil na 18,8 mil. ton. Nepriaznivé počasie v predchádzajúcej sezóne spôsobilo jednu z najhorších žatiev za posledné roky a zásoby krajiny tak poklesli o 53 %. V krajine aktuálne začína obdobie prvého zberu úrody a výsledky zatiaľ niesu príliš optimistické. V regiónoch ktoré sa vyznačujú práve poľnohospodárskou výrobou sa v uplynulých dňoch, tesne pred žatvou objavili prudké zrážky, ktoré sa v niektorých prípadoch spájali aj s výskytom krupobitia.

V krajine stále platia prísne pravidlá obmedzujúce export z dôvodu ochrany stability domáceho trhu s kľúčovými komoditami.

Bude zaujímavé sledovať aké výsledky prinesie žatva v Indii. Z globálneho pohľadu by to znamenalo potrebu nakúpiť chýbajúcu produkciu v zahraničí v o to väčšom množstve, o čo poklesli zásoby v minulom roku. Prípadný zvýšený dopyt v takto významnej krajine, samozrejme podporí cenu tejto komodity na globálnej úrovni.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: Pšenica, d., CBOT, Mar. 2023, (usd/bu)

Poľnohospodári v USA, podľa posledných dát vysadili najväčšie množstvo pšenice za posledných 8 rokov. I napriek tomu sa v tejto sezóne neočakáva nijak významný výsledok žatvy. Dôvodom sú nepriaznivé podmienky, kedy suchom ohrozená produkcia vykazuje zjavné zhoršenie jej kvality. Podľa tamojšieho ministerstva poľnohospodárstva je v dobrej a excelentnej kondícii len 28 % celkovej pšenice na poliach. To by predstavovalo najhorší výsledok od roku 1996.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (246,00 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (14,26 USD/bu)

 Graf č. 5: Ropa WTI, denný graf, CBOT, júl 2023, (USD/ba)

Na cenu ropy v predchádzajúcich dňoch doľahlo rozhodnutie členských krajín združenia OPEC+, ktorého členom je aj Ruská Federácia. Tí sa dohodli na znížení objemu produkovanej ropy s cieľom zvýšiť cenu tejto komodity a zabezpečiť jej stabilitu v budúcnosti.

Združenie sa obáva horších dát z veľkých ekonomík na čele s USA a Čínou, ktoré by znamenali pokles dopytu po tejto komodite pri zachovanej produkcii. Prebytok ropy na trhu by viedol k poklesu jeho ceny a tak aj prišlo k rozhodnutiu znížiť produkciu.

Podľa renomovanej investičnej banky Goldman Sachs, je možné očakávať cenu tejto komodity ku koncu roku nad hodnotou 90 USD/ba. V minulosti sme však viac krát videli neočakávanú zmenu rétoriky združenia, prípadne jeho krajín, čo by mohlo prispieť k opätovnému poklesu ceny čierneho zlata.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Oblačnosť v Európe sa v týchto dňoch postupne presúva prevažne smerom na východ. S presunom je spojené i zhlukovanie sa do menších, ale o to intenzívnejších celkov. Najsilnejšie zrážky, ktoré budú dosahovať intenzitu búrok sa nachádzajú nad Rumunskom a Moldavskom, pričom budú smerovať na Ukrajinu. Na západe kontinentu sa očakáva jasné až polo-jasné počasie, bez zrážok, ktoré predĺži suché obdobie.

Na naše územie príde v nasledujúcich dňoch postupné oteplenie, ktoré prinesie na juhu krajiny začiatkom týždňa 17 °C.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (433 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne