Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 04.04.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 897
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 04.04.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 897                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  265,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 258,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Cena repky na európskej burze MATIF v Paríži, ktorej vývoj je vidieť v grafe č. 6, sa po odrazení od dna na hodnote 420 €/t, zvýšila o viac ako 60 €. Faktorom, ktorý pozitívne vplýval nielen na túto komoditu, ale na všetky olejniny, je rast ceny ropy (graf č. 5). Cena čierneho zlata tvorí akýsi index, na základe ktorého je možné odvodiť hodnoty cien iných komodít spätých s energetickým sektorom, kam patria aj olejniny. Tie sa dajú považovať za substitút vo výrobe pre konvenčné palivá a produkciu energie. Cena ropy aktuálne dosahuje svoje takmer mesačné maximum, pričom je v tesnej blízkosti ku úrovni rezistencie od ktorej by sa mohla veľmi ľahko odraziť smerom nadol, čo by malo vplyv i na olejniny.

Na druhej strane je vidieť disproporciu medzi lokálnymi cenami v rámci Európskej Únie. Na pokles ceny repky v našich šírkach vyvíja tlak najmä veľmi dobrá očakávaná úroda v Maďarsku s očakávaným priemerným výnosom 3,12 t/ha, v porovnaní s minuloročným 2,16 t/ha a vyšší objem produkcie v prípade Poľska. Nezanedbateľný je i 15 % nárast v porovnaní s minulým rokom v prípade Rumunska, či priaznivé očakávania od Talianska.

Tieto skutočnosti tlačia cenu našej produkcie repky ku úrovniam podobným tým, za ktoré sa obchoduje u nášho východného suseda.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Tabuľka č. 2: MARS bulletin – EÚ, Repka.

Európska Komisia pravidelne monitoruje stav plodín na poliach v rámci svojho MARS bulletinu. V tomto čísle sa lepšie pozrieme na výsledky oficiálnych očakávaní od tohtoročnej repky v jednotlivých členských krajinách EÚ.

Priemerný výnos členských štátov z 1 hektára sa je stanovený na 3,29 ton, čo je o 6 % viac ako je 5 ročný priemer.

Na Slovensku sa výnos nachádza na hodnote 3,22 tony. V tomto prípade je tak nárast v porovnaní s 5 ročným priemerom rovnaký ako priemer Únie. V porovnaní s minuloročným stavom je vidieť nárast o 3 %.

Najväčšiu zmenu v porovnaním s minulým rokom zaznamenalo Maďarsko a to až 44 % smerom do plusu.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (255,75 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (14,93 USD/bu)

 Graf č. 5: Ropa WTI, denný graf, CBOT, júl 2023, (80,17 USD/ba)

Táto sezóna sa pre mnohých agroproducentov spája s nadpriemerne vysokými skladovými zásobami a nepredanými komoditami. Vysoké ceny v predchádzajúcom roku a ich následný, pomerne prudký pád spôsobil, že producenti svoje zásoby nepredávali, nakoľko očakávali dodatočný návrat ku vyšším hodnotám. Prudký prepad držaného podkladu, v tomto prípade agrokomodity, pôsobí na jeho držiteľa frustrujúco a on sa rozhodne svoj tovar predať z obáv pred ešte väčšou stratou. Z tohto dôvodu však na trhu však vzniká pretlak ponuky a teda prehĺbenie pohybu smerom nadol.

Podobnú situáciu zažívajú taktiež v iných krajinách, ktoré často spája práve blízkosť Ukrajiny, z ktorej lacnejšie agrokomodity prichádzajú. Problém hlási Bulharsko, kde ich lokálna komora vyhlásila, že až 80% produkcie slnečnice z roku 2022 zostala na skladoch tamojších poľnohospodárov. Komplikovaná situácia je i v Poľsku, kde sa poľnohospodárom nedarí umiestniť na trhu svoju produkciu.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Nový týždeň so sebou prinesie zvýšenú oblačnosť najmä na severe a juhovýchode kontinentu. Na týchto územiach je možné očakávať zrážky o strednej intenzite, ktoré sa v kombinácii s nízkymi teplotami budú prejavovať vo forme sneženia. Snehové zrážky sa vyskytnú hlavne na severe Európy, ale taktiež na Ukrajine, v Moldavsku a v Rumunsku.

Na našom území sa v nasledujúcich dňoch očakáva pomalé a postupné oteplenie. Koncom týždňa sa bude spájať s výskytom zrážok, ktoré budú na celom území vo forme dažďov.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (484,74 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne