Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 30.03.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 895
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 30.03.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 895                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  269,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 263,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Na titulkách sa v priebehu včerajšieho dňa objavila správa o plánovanom odchode jedného z najväčších obchodníkov s poľnohospodárskymi komoditami z ruského trhu. Spoločnosť Cargill plánuje ukončiť všetky obchodné aktivity na Ruskom trhu, kde zamestnáva viac ako 2500 zamestnancov z čoho 99 % sú domáci. Objem exportu z krajiny za posledný rok predstavoval 2 mil. ton agrokomodít a na celkovom objeme exportu krajiny sa tak podieľa v miere viac ako 4 %.

Podobné kroky na prelome starej a novej sezóny a teda v rovnakom čase ako Cargill, zvažujú podľa vyjadrení vedenia spoločnosti aj Glencore a Viterra, ktoré patria medzi hlavných exportérov agrokomodít z krajiny.

Tamojšia vláda v reakcii na tieto vyjadrenia iba prízvukovala, že v Rusku je dostatočný počet domácich obchodníkov, ktorí si podelia trh a rýchlo tak zastúpia miesta odídeným spoločnostiam.

Reálny odchod týchto nadnárodných korporácii, by znamenal pomerne silnú ranu pre domáci trh s agrokomoditami, nakoľko tieto spoločnosti majú vybudované obchodné kanály, ktoré často domáci obchodníci nedokážu nahradiť, prípadne budú musieť vytvoriť alternatívu, ktorá je časovo náročnejšia a nákladnejšia. Na trhu sa tak môže objaviť pretlak komodít, ktoré budú predávať so zľavou spriazneným krajinám, čo bude mať negatívne dopady na výkupné ceny a môže poškodiť tamojších producentov.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: Pšenica, d., CBOT, Mar. 2023, (usd/bu)

Pri pohľade na graf vývoja ceny pšenice v Európe (graf č. 1) a vývoja ceny rovnakej komodity za oceánom v Chicagu (graf č. 2), je vidieť veľmi podobný vývoj za posledné dni. V oboch grafoch je vidieť atak predchádzajúcej úrovne rezistencie, ktorá sa na MATIFe nachádza pri cene 270 €/t a pri americkom CBOT na cene 7,20 USD/bu. Snaha o prelomenie bola v oboch prípadoch potlačená a cena sa vrátila na predchádzajúcu úroveň. Fundamentálny tlak by ju však mohol pomerne ľahko prelomiť a prispieť ku korekcii predchádzajúcich prepadov.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (261,75 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (14,50 USD/bu)

 Graf č. 5: Ropa WTI, denný graf, CBOT, júl 2023, (USD/ba)

Pri obchodovaní ropy je vidieť ochladnutie emócii, ktoré do obchodov vstupovali v predchádzajúcich obchodných seansách, kedy cena tejto komodity prudko rástla. Správy o poklese zásob v Spojených Štátoch na 2 ročné minimum, boli impulzom tohto rastu. Silný dolár má na vývoj ceny tejto komodity negatívny vplyv, nakoľko ropa WTI obchodovaná v dolároch sa stáva o niečo menej konkurencieschopná.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zvýšený výskyt oblačnosti spojený so zrážkami sa nad územím Starého kontinentu koncentruje na viacerých miestach. Najväčšia intenzita zrážok sa očakáva na juhovýchode Európy. Rumunsko sa tak dočká zvýšenia vlahy v pôde a zlepší si vyhliadku od tohtoročnej úrody, ktorá sa spája práve s nedostatkom vlahy. Zrážky sa ďalej vyskytnú nad Ruskom a v menšej miere i na západe Európy.

Na našom území sa očakáva výskyt lokálnych zrážok o malej intenzite v nasledujúcich dňoch striedavo na takmer celom území. Vyjasnenie príde spolu s novým týždňom.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (474 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne