Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 21.03.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 892
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 21.03.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 892                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  262,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 258,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V minulom týždni došlo k predĺženiu dohody medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorú inicializovali Spojené národy spolu s Tureckom a ktorá by mala zabezpečiť pokračovanie priebehu obchodu s agrokomoditami z Ruskom okupovaných námorných prístavov v Čiernom mori. Dohoda bola v tomto štádiu predĺžená o 60 dní, čo je polovičná doba v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma obdobiami. Rusko vyjadrilo nespokojnosť s aktuálnymi sankciami voči jeho exportu poľnohospodárskych komodít a hnojív, ktoré máju sťažený prístup na trhy v zahraničí. Zároveň apelovalo na organizátorov stretnutia, že 60 dní predstavuje čas do kedy majú skončiť sankcie na agrosektor. V prípade nezlepšenie situácie pohrozilo nepredĺženým zmluvy o tzv. Obilnej dohode a opätovnom blokovaní námorných prístavov i pre obchodné lode vezúce agrokomodity.

V prípade naplnenia tohto scenáru, by sme na trhu s dotknutými plodinami videli silný impulz na rast cien smerom nahor. Avšak je nutné spomenúť, že väčšina analytikov nepredpokladá tento scenár. Dôvodom je i fakt, že prvé predĺženie tejto dohody na jeseň predchádzajúceho roku sa Rusko vyhrážalo podobne ako v týchto dňoch, k dohode však pristúpilo až po tom ako obchodníci komodity vyvážali i bez záruky o bezpečnosť a zo svojich požiadavok sa stiahlo.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: kukurica, denný, CBOT, Mar. 2023, (usd/bu)

Podľa Ukrajinského ministerstva poľnohospodárstva je až 170 000 kilometrov štvorcových krajiny ohrozených výskytom mín. V minulosti sú známe viaceré incidenty, kedy sa objavila mína, alebo nevybuchnutá delostrelecká munícia na poli počas prebiehajúcich prác. Táto skutočnosť jednak ohrozuje bezpečnosť pracovníkov v poľnohospodárstve a taktiež znižuje objem očakávanej produkcie, nakoľko istá časť ornej pôdy sa stane dočasne nedostupnou, pokiaľ nepríde k jej odmínovaniu. EOD tímy sú však extrémne vyťažené.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (264,75 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (USD/bu)

 Graf č. 5: Ropa WTI, denný graf, CBOT, júl 2023, (USD/ba)

Turbulentné obdobie na trhoch, ktoré sa v týchto dňoch spája najmä s krachom niektorých bánk v USA a následným krachom druhej najväčšej banky v Švajčiarsku, vnáša volatilitu i na trhy s energiami. Energetický sektor štandardne najlepšie reprezentuje ropa. Pri pohľade na graf č.5 je vidieť prudký prepad o viac ako 10 USD/ba v predchádzajúcom týždni. Panické správanie obchodníkov je spojené s obavami o pokles dopytu po tejto komodite a prehĺbenie recesie v dôsledku zlých správ bankového sektoru.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Nad väčšinou územia Starého kontinentu by sa mala v nasledujúcich dňoch nachádzať oblačnosť, ktorá sa však nie všade bude prejavovať vo forme zrážok. Tie sa vyskytnú prevažne  na východe kontinentu, nad územím Ruskej Federácie, vo forme búrok a v malej miere i v centrálnej Európe, pričom zasiahnu Rakúsko a čiastočne i nás.

Na našom území sa budú zrážky vyskytovať najskôr na západe a až následne sa presunú smerom na východ naprieč krajinou. Denné teploty v tomto týždni dosiahnú nový tohtoročný rekord 23 °C na juhu v piatok.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (513 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne