Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 16.03.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 891
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 16.03.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 891                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  269,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 263,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V tomto čísle sa budeme venovať výsledkom WASDE reportu z dielne Amerického ministerstva poľnohospodárstva v súvislosti s kukuricou. Jeho výsledky si môžete pozrieť nižšie pod označením tabuľka č. 1 a tabuľka č. 2.

V tabuľke č. 1 je vidieť súhrnné dáta za tzv. hrubé zrná, ako USDA označuje tieto komodity. Do tejto skupiny zaraďujeme kukuricu, jačmeň, ovos a raž. Najväčšie zastúpenie má kukurica.

Výsledky hovoria o poklese objemu produkcie, spotreby i konečných zásob.

Očakávaný objem svetovej produkcie hrubých zŕn v porovnaní s minulým mesiacom poklesol o 3,2 mil. ton na 1 436,6 mil. ton. Na tejto zmene sa v najväčšej miere podpísal pokles v prípade Argentíny, čomu neodkázal kontrovať ani nárast v Indii a Paraguaji. Dôvodom na takto veľký pokles v prípade Argentíny je extrémne teplo v kombinácii so suchom, ktoré krajinu postihlo v predchádzajúcom mesiaci a pretrváva dodnes. V dôsledku týchto faktorov zmenilo tamojšie ministerstvo poľnohospodárstva svoje predikcie objemu očakávanej kukurice na aktuálnu sezónu.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Graf č. 2: Kukurica, D., CBOT, Mar. 23, (USDc/bu):

Negatívne čísla z Argentíny sa snažil neutralizovať nárast v prípade Indie, kde bolo vidieť navýšenie očakávanej produkcie kukurice. Okrem toho prišlo k menej významným nárastom očakávaní v prípade jačmeňu. Táto komodita si lepšie výsledky pripísala v prípade Kazachstanu, Austrálie a Argentíny. Objem svetového obchodu vzrástol v prípade Indie a Ukrajiny, kde zaznamenal pozitívnu zmenu objem exportu kukurice. Konečné svetové zásoby samotnej kukurice vzrástli i napriek nárastu pri hrubých zrnách.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (264,75 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (USD/bu)

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie kukurice všeobecne (mil. ton):

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie kukurice – krajiny (mil. ton):

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Silná oblačnosť spojená s výskytom zrážok pokračuje vo svojom presune naprieč Starým kontinentom. Postupne by sa malo docieliť úplne vymiznutie oblakov z územia kontinentálnej Európy, kde sa v nasledujúcich dňoch očakáva jasné a teplé počasie. Na viacerých častiach Európy tak v nasledujúcich dňoch môžu padať tohtoročné teplotné rekordy.

Otepľovanie pocítime i u nás a to štandardne najmä na juhozápade krajiny, kde sa na začiatku nového týždňa očakáva teplota siahajúca až ku 20 °C. Zrážky o malej intenzita sa objavia len v priebehu víkendu.

 Graf č. 5: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (513 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne