Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 14.03.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 890
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 14.03.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 890                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  266,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 257,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Americké ministerstvo poľnohospodárstva zverejnilo svoj pravidelný WASDE report, ktorý vychádza každý mesiac a ktorého úlohou je monitorovať stav produkcie, spotreby, objemu obchodu a zásob vo svete. V tomto čísle sa budeme venovať WASDE reportu v súvislosti s pšenicou. Jeho výsledky môžete nájsť v tabuľke č. 1 a č. 2.Na rozdiel od predchádzajúcich čísel, zverejňujeme celé znenie tabuliek, vrátane stavu z minulého obdobia. Je tak oveľa jednoduchšie porovnať výsledky aktuálne očakávané s tými z pred mesiaca.

WASDE report je jedným z najsilnejších fundamentov, ktoré pôsobia na vývoj cien agrokomodít a má funkciu kontroly predchádzajúcich očakávaní jednotlivých analytikov, či obchodníkov. V prípade väčšej disproporcie medzi očakávaniami týchto subjektov a Americkým ministerstvom poľnohospodárstva (USDA) prichádza k okamžitej zmene pri dotknutých komoditách. Posledné vydanie neprinieslo výrazné zmeny medzi očakávaniami a reálnymi výsledkami. Aj z toho dôvodu na trh neprišla dodatočná volatilita a po zverejnení cena pokračovala vo svojom výpredaji.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Graf č. 2: Pšenica, denný, CBOT, Mar. 23, (USDc/bu):

WASDE hovorí o malom poklese zásob v porovnaní s minulým mesiacom, nárastom objemu obchodu a spotreby. Nárast zaznamenal objem svetovej produkcie pšenice, ktorá si pripísala 5,1 mil. ton a dosiahla tak očakávaných 788,9 mil. ton. Na pozitívnej zmene sa v najväčšej miere podieľali Kazachstan, Austrália a India. Všetky dáta o tomto prípade USDA vyzbieralo od lokálnych ministerstiev poľnohospodárstva. O situácii v Austrálii a Indii sme Vás už viac krát informovali. Kazachstan si v porovnaní s očakávaniami z minulého mesiaca pripísal 2,4 mil. ton a aktuálne očakáva 16,4 mil. ton.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (264,75 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (USD/bu)

Objem svetového obchodu vzrástol o 1 mil. ton na 231,9 mil. ton a podieľali sa na ňom už spomínaný Kazachstan spolu s Brazíliou a Austráliou. Naopak tejto zmene kontroval pokles v prípade Argentíny a Indie.

Objem svetovej spotreby vzrástol o 2 mil ton na 793,2 mil. ton. Dôvodom bol najmä nárast spotreby kŕmnej pšenice, ktorá sa znovu stáva viac dostupná pre jej cenu.

Pokles zaznamenali i konečné svetové zásoby, údaj na ktorý bývajú obchodníci pomerne citliví. Zmena predstavovala 2,1 mil. ton na 267,2 mil. ton. Nárasty v prípade viacerých krajín nedokázali neutralizovať nárast objemu spotreby v Číne.

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie pšenice všeobecne (mil. ton):

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie pšenice – krajiny (mil. ton):

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Takmer celé územie Starého kontinentu čaká v nasledujúcich dňoch oteplenie. Spolu s ním prichádza i čiastočné vyčasenie. Silná oblačnosť a zrážky, ktoré sa vyskytovali nad väčšinou Európy sa zmenšia a čiastočne presunú na východ. Ich intenzita s postupným presunom klesá avšak nad územím Ruska sa prejavia i vo forme sneženia.

Nárastu teplôt sa nevyhne ani naša krajina, kde sa na juhozápade očakáva až 17 °C, v priebehu nasledujúceho víkendu. Okrem dnešných zrážok by malo byť pomerne sucho, výnimku budú tvoriť len malé prehánky na severe a východe.

 Graf č. 5: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (513 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne