Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 09.03.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 889
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 09.03.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 889                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  265,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 262,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Hlavnou témou obchodníkov, analytikov zaoberajúcich sa poľnohospodárskymi komoditami a obchodom s nimi sa opäť stáva konflikt na Ukrajine a tzv. Grain deal, ktorý predstavuje dohodu medzi Ukrajinou a Ruskom na relatívne voľnom prúdení agrokomodít cez prístavy v Čiernom mori.

Po tom, ako Rusko svojím ťažením obsadilo veľkú časť prístavných miest na Ukrajine a znemožnilo tak export agrokomodít cez prístavy v Čiernom mori, sa otvorila téma nevyhnutnosti dodávok na pôde UN. Spojené národy a Turecko inicializovali stretnutie predstaviteľov oboch strán už pred takmer rokom, čo po 2 týždennom rokovaní prinieslo úspech vo forme Grain dealu, ktorý má za ciel zabezpečiť plynulý export agrokomodít z krajiny.

K obnoveniu tejto dohody by malo prísť 18 marca. Obe strany sa za účasti predstaviteľov UN a Turecka snažia dohodnúť na výsledku, ktorý zatiaľ nebol verejnosti prezentovaný. Rusko vydalo námietky proti aktuálnemu stavu, v ktorom sa im nepáčil prístup iných krajín voči jeho tovarom a už vopred hovorilo o snahe presadiť si odstránenie sankcií na tamojšiu poľnohospodársku produkciu spolu s produkciou vstupov do tejto výroby, najmä vo forme hnojív.

V prípade ak nedôjde k obnoveniu dohody a blokáda ukrajinských prístavov v Čiernom mori bude opäť realitou, môžu ceny zaznamenať okamžitý prudký rast.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: Pšenica, denný, CBOT, Mar. 2023, (usd/bu)

Práve hnojivá sú dlhodobo jedným z kľúčových artiklov zo série vstupov do poľnohospodárskej výroby, ktoré Ruská Federácia exportuje. Tieto produkty niesu obsahom aktuálne formovanej dohody, avšak sankcie v rôznych formách od krajín nielen zo západu limitujú možnosti ich exportu a konkurencieschopnosti na svetovom trhu. Problémom sú spôsoby logistiky, platobné metódy a možnosti poistenia dodávky tovaru pôvodom z Ruska.

Je otázne v akej miere budú UN a Turecko schopné zabezpečiť naplnenie požiadaviek u krajín, ktoré sa ku sankciám pridali.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (264,75 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, júl 2023 (USD/bu)

V prípade ak by výsledky rokovaní neboli úspešné a bol by ohlásený termín skončenia poskytovania koridoru pre nákladné lode nesúce agrokomodity, pre cenu pozitívne pohyby by sa prejavili u všetkých nami sledovaných komodít. Z dôvodu najväčšieho zastúpenia na svetovej produkcii, by najcitlivejšie zareagovala pravdepodobne slnečnica spolu s ostatnými olejninami. Nasledovala by kukurica s pšenicou, obe na približne rovnakej úrovni. Za dobu trvania Grain dealu v podobe ako ho poznáme dnes sa z krajiny po mori vy-exportovalo približne 23 mil. ton poľnohospodárskych komodít, najmä pšenice a kukurice. Medzi najčastejšie destinácie kam tieto zásielky prúdili patrila najmä Čína, Španielsko, Turecko, Taliansko a Holandsko. Nasledovali krajiny Afriky a tzv. Stredného a Blízkeho východu.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa zrážky koncom tohto týždňa vyskytnú na väčšine územia Starého kontinentu. Výnimku nebude tvoriť ani východ, kde sa v kombinácii so stále nízkymi teplotami počíta s výskytom pomerne intenzívnych snehových zrážok dosahujúcich intenzitu búrok. Dažde zasiahli i doteraz suché územie Francúzska, najväčšieho producenta pšenice v EÚ, čo pomôže zlepšiť pesimisticky nastavené očakávania od budúcej produkcie. Zrážky by vo Francúzsku mali zotrvať do konca týždňa a mali by dopomôcť k návratu do normálu.

 Graf č. 5: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (513 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne