Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 02.03.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 888
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 02.03.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 888                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  272,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 266,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Na úvod je nutné informovať, že od tohto vydania sme zmenili kotácie ku ktorým sa dané kontrakty vzťahujú. Vo väčšine prípadov sú tak uvádzané ceny kótované s dodávkou v mesiacoch august až september pri burze MATIF v Paríži a mesiac júl v prípade burzy CBOT v Chicagu. Zvyčajne platí, že cena s dodávkou v neskoršom období je vyššia ako tá s dodávkou v skoršom období – tento jav nazývame Contango. Dôvodom sú nielen náklady spojené so skladovaním, ale taktiež rôzne riziká, ktoré dodanie v budúcnosti predstavuje

I tu však existujú výnimky a to napríklad situácia, kedy na trhu prevláda dopyt nad ponukou. V prípade ak sa z trhu vytratí jedna strana obchodu a na trhu nieje tovar, automaticky to vytvára priestor pre rast ceny danej komodity. Cena s dodávkou hneď, je tak v tomto prípade vyššia ako cena s dodávkou v budúcnosti. Práve takúto situáciu je aktuálne vidieť na trhu s pšenicou v Európe. Z toho sa dá očakávať, že spracovávatelia, obchodníci i producenti očakávajú nárast objemu zásob v budúcnosti a s tým súvisiaci i nárast ponuky, teda domácej produkcie.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, September 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: Pšenica, denný, CBOT, Júl 2023, USD/bu:

Cena pšenice na burze CBOT v Chicagu sa podobne ako jej európsky proťajšok, obchoduje v porovnaní so stavom z pred dvoch týždňov s diskontom. Na rozdiel od ceny v Paríži, CBOT dokázalo pokoriť predchádzajúcu cenovú úroveň 7,30 USD/bu, ktorá slúžila ako support a dostala sa tak na najnižšiu úroveň od septembra 2021. Môžme tak definitívne povedať, že cena na tejto burze sa obchoduje nižšie ako pred začiatkom konfliktu na Ukrajine. Je teda pravdepodobne, že MATIF bude toto smerovanie nasledovať.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Repka MATIF
Denný graf, August 2023 (€/t)
KukuricaMATIF
Denný graf, August 2023 (€/t)
Sója CBOT
Denný graf, Júl 2023 (USD/bu)
Previous slide
Next slide

V posledných číslach sa často skloňuje extrémne sucho, ktoré sa aktuálne vyskytuje vo Francúzsku, či v Indii a spôsobuje nepriaznivé efekty tamojším poľnohospodárom. Je tak potrebné spomenúť aj druhú stranu. Pravidelná odchýlka prúdenia vzduchu, ktorá sa vyskytuje približne raz za 4 roky – La Nina spôsobuje, že na niektorých územiach Austrálie sa vyskytuje rekordne veľa dažďových zrážok. Podľa meteorológov boli zrážky v posledných mesiacoch minulého roka najvýdatnejšie za posledných 164 rokov. Okrem nepriaznivých efektov ako sú záplavy a s nimi spojené škody, sa La Nina podpísala na stále rastúcich odhadoch objemu produkcie krajiny.

Vďaka nárastu objemu produkcie dokáže tak Austrália v tomto smere obsadzovať i pre ňu nové trhy, ktoré trpia výpadkom dodávok z dôvodu vojny na Ukrajine. Odchýlka prúdenia vzduchu by v tomto roku mala skončiť a objem zrážok by sa mal čoskoro dostať do normálu.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zvýšená oblačnosť ešte nedokončila svoju migráciu na juh a východ kontinentu a tak v nej bude pokračovať i v nasledujúcich dňoch. Najvyššia koncentrácia zrážok sa očakáva na Balkáne, kde bude v nasledujúcich dňoch častý výskyt búrok o vyššej intenzite, tie sa vzhľadom na vyššie teploty budú prejavovať vo forme dažďov.

Na našom území sa so zrážkami počíta až od polovice víkendu, kedy sa v kombinácii s nočnými teplotami pod bodom mrazu vyskytne sneženie. Denné teploty na juhu budú opäť siahať nad 10 °C.

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne