Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 28.02.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 887
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 28.02.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 887                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  280,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 276,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Americké ministerstvo poľnohospodárstva zatiaľ nezačalo so zberom dát od samotných poľnohospodárov, ohľadom tohtoročného plánovaného výsevu. Ich prvé výsledky by mali byť dostupné koncom budúceho týždňa. Očakávania v prípade kukurice hovoria o prudkom náraste. Kukurica je plodina ktorá dlhodobo dominuje v prípade produkcie krajiny, v tomto roku by si mala odhryznúť z výmery plánovanej pre sóju. Samotné očakávania od vývoja výsevu kukurice mali zásadný vplyv na cenu plodiny nielen v Spojených Štátoch, ale i inde vo svete. Vývoj ceny tejto komodity, ktorá prešla pomerne prudkou zmenou smerom nadol je vidieť v grafe č. 2. Ďalšiu vlnu volatility však môžu priniesť spomínané výsledky plánovania výsevu, ktoré prinesú potvrdenie, alebo vyvrátenie dohadov analytikov. Dovtedy by sa cena kukurice mohla vyvíjať na základe patternov technickej analýzy, ktorá štandardne preberá iniciatívu v prípade nedostatku fundamentov na trhu.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: Kukurica, denný, CBOT, Mar. 2023, (€/t)

Cena kukurice obchodovanej na burze CBOT v Chicagu sa v priebehu uplynulých 4 obchodných seáns dokázala posunúť až na úroveň, kde sa naposledy obchodovala začiatkom decembra minulého roku. Práve pri cene 6,35 USD/bu, sa nachádza úroveň supportu, ktorá môže čiastočne spomaliť, až zabrániť poklesu pod túto hodnotu. V prípade jej prelomenia, sa cene otvára cesta až ku okrúhlej hodnote 6,00 USD/bu z Augusta 2022.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Repka MATIF
Denný graf, Marec 2023 (€/t)
KukuricaMATIF
Denný graf, Marec 2023 (€/t)
Sója CBOT
Denný graf, Marec 2023 (USD/bu)
Previous slide
Next slide

India, krajina ktorá v tomto roku opäť očakáva suché počasie a s ním spojený pokles objemu a kality produkcie v kombinácii s nárastom spotreby, je známa svojimi zásahmi do trhového mechanizmu v prípade agrokomodít.

Okrem obmedzení exportu agrokomodít z krajiny, v Indii funguje aj program v rámci ktorého vláda drží zásoby kľúčových komodít pre domácu spotrebu obyvateľstva, ten sa v predchádzajúcom roku naplnil len na 53 % a je v ňom aktuálne 18,8 mil. ton pšenice. U tohto druhého najväčšieho svetového spotrebiteľa pšenice, ešte od minulého mája platí zákaz vývozu pšenice. V minulom roku sme boli taktiež svedkami otvorenia ceny na trhovú, z predchádzajúcej štátom regulovanej ceny. Krajina žne pšenicu len raz ročne. Po tom ako farmári vysádzajú v októbri až novembri, prichádza žatva v marci.

Pre obavy zo slabých výsledok vystrelila cena pšenice v Indii na rekordné úrovne, čo sa rozhodla vyriešiť vláda jednorázovým uvoľnením núdzových zásob o objeme 2 mil. ton.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

V tomto týždni prichádza k redukcii oblačnosti, ktorá sa z území na západe kontinentu presúva smerom na juhovýchod. Zoslabne taktiež jej intenzita a očakávané zrážky sa budú prejavovať vo forme prehánok, alebo dažďov o malej intenzite. Ojedinele sa mierne intenzívne zrážky očakávajú na východe v Rusku, kde v kombinácii so stále nízkymi teplotami očakávajú meteorológovia pokračovanie sneženia.

Na našom území sa očakáva postupné oteplenie. Avšak zatiaľ čo denné teploty na juhu stúpnu ku 10 °C, nočné zostanú pod bodom mrazu.

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne