Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 23.02.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 886
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 23.02.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 886                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  287,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 280,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Extrémne suché počasie, ktoré postihlo v uplynulých mesiacoch viaceré územia Starého kontinentu sa už začína prejavovať pri očakávaniach od budúcej úrody. Niektoré územia Francúzska sú aktuálne bez zrážok 32 dní a viac ako 87 municipalít už pripravuje opatrenia na ochranu pred prílišnou spotrebou vody podobné tým, ktoré sú vidieť v letných mesiacoch v niektorých oblastiach s rovnakým problémom. Tohtoročná zima vo Francúzsku je podľa meteorológov najsuchšia za posledných 64 rokov. Poľnohospodári v tejto krajine, ktorá je najväčším producentom pšenice v rámci Európskej Únie, hovoria o možnom ohrození prevažne jarných plodín. Oziminy by mali byť vystresované v podstatne menšej miere. Podobná situácia sa na rovnakých územiach odohrávala i v predchádzajúcom roku, avšak v menšom meradle a zrážky, i keď minimálne na územie dopadli.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: Pšenica, denný, CBOT, Mar. 2023, (€/t)

Zástupcovia kľúčových, svetových spoločností produkujúcich hnojivá, hovoria o stále pretrvávajúcom poklese dopytu po ich produktoch. Do tohto trendu sa hnojivá dostali po tom ako v prvej polovici 2022 vykázali spoločnosti rekordné zisky. Rast cien energií ktorý sa premietol do cien výstupov spôsobil, pokles pri aplikáciach u farmárov. Pokles cien hnojív však nekorešponduje s nárastom objemu aplikácie. Poľnohospodári  okrem redukcie spotreby, používajú aj skladové zásoby.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Repka MATIF
Denný graf, Marec 2023 (€/t)
KukuricaMATIF
Denný graf, Marec 2023 (€/t)
Sója CBOT
Denný graf, Marec 2023 (USD/bu)
Previous slide
Next slide

Cena pšenice obchodovanej na burze CBOT v Chicagu sa vďaka posledným dvom dňom, ktoré sa niesli v znamení prudkých výpredajov, opäť priblížila ku hranici 7,20 – 7,00 USD/bu. Táto oblasť je braná ako reakčná zóna – support.

Rusko v rámci snahy o zosilenie politickej i obchodnej spolupráce vyslalo 25 000 ton pšenice na Kubu, ktorá aktuálne trpí nedostatkom nielen tejto komodity. Zásielka je prezentovaná ako nevyhnutá pomoc – dar, pre priateľskú krajinu, čo z geopolitického pohľadu spôsobuje vrásky na čele jej severným susedom. Rusko zintenzívnilo svoje snahy o prehĺbenie spolupráce krajinám, ktoré podporujú jeho kroky na Ukrajine. Na Kubu je zo strany Spojených Štátov uvalené ekonomické embargo platné od roku 1962.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Oblačnosť nad Starým kontinentom sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom pomerne silno zhustila. Zároveň sa aktuálne vyskytuje na omnoho väčšom území. I napriek tomu je vidieť časti Európy, ktoré zostávajú i naďalej suché – napr. spomínaná veľká časť Francúzska.

Na našom území sa očakáva príchod chladného frontu, ktorý spôsobí, že nočné teploty na juhu opäť klesnú pod bod mrazu. Na severe krajiny sa očakáva výskyt snehových zrážok i počas dňa, kedy najmä vo vyššie položených oblastiach bude mrznúť.

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne