Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 21.02.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 885
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 21.02.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 885                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  295,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 283,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Ceny nami sledovaných agrokomodít v posledných dňoch zostávajú bez výraznejších pohybov. Volatilitu na trhu je možné očakávať v priebehu budúceho týždňa, kedy sa bude zasadať vo veci tzv. Grain dealu, ktorého témou je dohoda medzi Ukrajinou a okupujúcim Ruskom, ktoré blokuje ukrajinské prístavy. Aktuálne platná dohoda zahŕňa voľné prechody cez 3 prístavy, ktoré doteraz operujú na maximálnu kapacitu a vytvárajú tak tlak na Bosporský prieliv, kde sa hromadia lode čakajúce na prechod. Ukrajinský minister dopravy sa vyjadril, že verí v predĺženie platnej dohody medzi oboma stranami. Taktiež spomenul, že očakávajú dodatočné podmienky zo strany Ruska, avšak zároveň prinesú návrhy na zlepšenie aktuálne platnej dohody z ktorých by benefitovali obe strany. Rokovania prebiehajú pod dohľadom OSN a Tureckom, ktoré sa pasuje do role organizátora.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: Pšenica, denný, CBOT, Mar. 2023, (€/t)

Argentínu postihlo v tomto roku najväčšie sucho za posledný 6 rokov. Na internete sa objavilo viacero fotografií z tamojších polí, ktoré hovoria o masívnych stratách tamojších producentov.

Situácia sa nedotkla iba rastlinnej výroby , ale taktiež  živočíšnej. Niektoré farmy hlásia úbytok z počtu až tretiny chovaných zvierat. Vodu si častokrát zvážajú zo vzdialeností niekoľkých desiatok kilometrov, so snahou o záchranu populácie tamojších chovov.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Repka MATIF
Denný graf, Marec 2023 (€/t)
KukuricaMATIF
Denný graf, Marec 2023 (€/t)
Sója CBOT
Denný graf, Marec 2023 (USD/bu)
Previous slide
Next slide

Druhý najväčší svetový producent pšenice, India ohlásila svoje oficiálne očakávania i v prípade pšenice. V tejto sezóne by malo prísť k nárastu objemu produkcie tejto komodity o 4,1 % na 112,2 mil. ton. Zmena nekorešponduje so správou v  ktorej  tamojšie ministerstvo poľnohospodárstva hovorí o veľmi nepriaznivej meteorologickej situácii, kedy sa na polia v priebehu zimného obdobia nedostalo dostatok zrážok a následne nasledovalo obdobie s nadpriemerne vysokými teplotami vďaka ktorým ešte vyeskalovalo sucho. Podľa správy, na niektorých územiach teplota siahala až ku 39 °C, čo je o 9 °C viac ako je priemer na dané obdobie.  Vláda má tak v tomto prípade optimistický pohľad a spolieha sa na lepšie výnosy v kombinácii s nárastom výmery vysiatej pôdy pšenicou.

Odlišný pohľad má Americké ministerstvo poľnohospodárstvam, ktoré pracuje s dátami od tamojších analytikov. Tu je vidieť pomerne veľký rozdiel v porovnaní s výsledkami WASDE reportu v ktorom USDA stanovilo objem produkcie Indie na 103 mil. ton. Avšak WASDE report bol vydaný neskôr pred aktualizáciou dát a preto je možné očakávať reálne výsledky ako prienik oboch zdrojov.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zrážky sa už v nekoncentrujú len na úzkom území Starého kontinentu, ale rozprestierajú sa na jeho väčšine. Zvýšená oblačnosť sa v najväčšej intenzite nachádza na juhu Európy, pričom tu spôsobuje výskyt zrážok, ktoré sa prejavujú vo forme dažďov. Výnimkou v tomto prípade je východ Európy, kde klesajú teploty hlboko pod nulu. V prípade európskej časti Ruska je vidieť teploty až -15 °C v oblastiach ktoré nie sú vysoko položené. Tu sa vyskytuje sneženie.

Na našom území sa s príchodom víkendu očakáva opätovné ochladenie.

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne