Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 07.02.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 882
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 07.02.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 882                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  289,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 282,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Cena pšenice otvárala nový týždeň korekciou predchádzajúcich negatívnych pohybov, vďaka čomu sa dostala na úroveň tesne pod cenu 290 €/t.
Témou, ktorej sme sa venovali veľmi často je konflikt na Ukrajine a dopad na nami sledované trhy. Veľkú zmenu je možné vidieť i pri vývoji trhu s rastlinnými olejmi. Práve Ukrajina je v tomto segmente kľúčový hráč a v prípade slnečnicového oleja bola krajina dokonca lídrom v svetovej produkcii a exporte tohto tovaru. Podľa posledných dát, vojna však rapídne obmedzila objem produkcie a vývozu olejnín.V prípade slnečnicového oleja je vidieť pokles objemu exportu o 40 %. Z tejto situácii profituje práve Ruská Federácia, ktorej objem vývozu naopak narástol. Zatiaľ čo Ukrajina stratila z objemu exportu tejto komodity 2,9 mil. ton, Rusko navýšilo vývoz len o 0,7 mil. ton. Situácia na svetovom trhu s touto komoditou bude i v nasledujúcom období nepriaznivá, čo pomáha zvyšovať objem plánovanej výsadby slnečnice u iných producentov, ktorí sú motivovaní potenciálnou vyššou cenou.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: kukurica, denný, CBOT, Mar. 2023, (€/t)

Pri cene kukurice obchodovanej na burze CBOT v Chicagu. je vidieť vplyv správ o vývoji plánov výsevu na nasledujúce obdobie. U najväčšieho svetového producenta tejto komodity, v USA,  plánujú pestovatelia na produkciu tejto plodiny využiť väčšiu výmeru ako sa pôvodne očakávalo. Podľa prvotných analýz by táto zmena mohla predstavovať nárast až 2,2 %. Problémom je však pokles dopytu zo zahraničia z posledného roku, ktorý môže spôsobiť prebytok skladových zásob.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Repka MATIF
Denný graf, Marec 2023 (€/t)
KukuricaMATIF
Denný graf, Marec 2023 (€/t)
Sója CBOT
Denný graf, Marec 2023 (USD/bu)
Previous slide
Next slide

Na rozdiel od kukurice obchodovanej na americkej burze CBOT v Chicagu, ktorej vývoj je vidieť v grafe č. 2, pri jej európskej alternatíve je vidieť, že cena sa nachádza na podstatne nižších úrovniach.

Zatiaľ čo cena za oceánom v novembri minulého roka začala klesať a zo svojej úrovne vtedy ku svojmu minimu klesla o necelých 10 %, cena na európskej burze MATIF v Paríži prešla podstatne väčším výpredajom, kedy si za necelé 3 mesiace odpísala viac ako 21 %. Aj toto je dôvodom, prečo sú americkí farmári motivovaní navýšiť výmeru tejto komodity.

Na Starom kontinente je vidieť dostatok ponuky z východu, ktorá je pre domácu spotrebu dostatočná a navyše v cene , ktorá je vysoko konkurencieschopná i domácej produkcii. Dobrý taktiež zostáva výhľad budúcej produkcie, ktorá má zatiaľ priaznivé podmienky u najväčších producentov akými sú Francúzsko, Nemecko a Rumunsko. Potvrdenie očakávaní dobrej budúcej úrody by mohlo znamenať dodatočný pokles ceny kukurice. Na druhej strane veľký cenový rozdiel medzi burzami MATIF a CBOT nahráva myšlienke postupného zosúladenia a zmiernenia disbalancu ktorý je vidieť pri pohľade na tieto dva grafy. Dôležitú úlohu tu zohráva konkurencieschopnosť na svetových trhoch, ktorá nahráva Európskej kukurici.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zvýšený výskyt hustej oblačnosti, ktorá sa v predchádzajúcich dňoch nachádzala nad Strednou Európou, sa postupom času rozplynul a presunul do strán nad širšie okolie kontinentu. Ak by sme chceli lokalizovať vyššiu oblačnosť nad Európou, bude sa nachádzať prevažne na severe a juhu.

Oblačnosť o nízkej intenzite sa bude nachádzať nad väčšou časťou Európy, avšak z nej sa očakáva len olejinelý výskyt zrážok.

Podobne to bude i nad naším územím, kde v nasledujúcom čase neočakávame výskyt celoplošných, intenzívnejších zrážok.

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne