Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 16.02.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 884
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 16.02.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 884                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  299,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 295,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Cena pšenice obchodovanej na európskej burze MATIF v Paríži sa v posledných dňoch dostala opäť na okrúhlu hodnotu 300 €/t, kde sa naposledy obchodovala na začiatku januára. K tomuto pohybu jej pomohli správy, z oblasti Čiernomorského regiónu. Okolo obnovenia dohody, na základe ktorej je pre ukrajinskú pšenicu vyvážanú prostredníctvom obchodný lodí vytváraný bezpečnostný koridor, je vytvorená istá informačná hmla. Na jednej strane sa očakáva jej predĺženie, ku ktorému by malo prísť po skončení platnosti a teda v polovici budúceho mesiaca, no na druhej strane z Ruska prichádzajú informácie hovoriace o nespokojnosti s aktuálnym stavom. Neoficiálne správy z Ruska hovoria o tom, že ich strana nieje spokojná s aktuálne uvalenými sankciami na obchod s ruským tovarom a službami a mohla by tak ukončiť aktuálne status quo.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: kukurica, denný, CBOT, Mar. 2023, (€/t)

Správy o ukončení dohody však niesu doteraz ničím potvrdené a export agrokomodít z Ukrajiny prebieha i naďalej bez problémov. Ukrajinská strana sa naopak potvrdila dohodu o navýšení minimálneho objemu jednej lode na 25 000 ton. Toto opatrenie by malo mať za následok zvýšiť rýchlosť vývozu agrokomodít z krajiny vďaka urýchleniu inšpekciám z dohody vyplývajúcim a urýchleniu administratívy. Aktuálne tieto úkony trvajú takmer jeden a pol mesiaca.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Repka MATIF
Denný graf, Marec 2023 (€/t)
KukuricaMATIF
Denný graf, Marec 2023 (€/t)
Sója CBOT
Denný graf, Marec 2023 (USD/bu)
Previous slide
Next slide

Okrem pšenice v minulom období rástli i ceny iných agrokomodít. Najvýraznejšie bol pozitívny pohyb viditeľný v prípade kukurice, ktorej vývoj je vidieť vo vyššie uvedenom grafe.

K pre ceny pozitívnym zmenám prispeli i správy z Indie, ktorá je po Rusku, druhým najväčším producentom pšenice na svete. Prvé očakávania od budúcej úrody ukazujú, že dáta nebudú natoľko dobré ako sa očakávalo. I napriek tomu je vidieť očakávaný nárast objemu vysiatych plodín v prípade pšenice o 0,4 % a v prípade repky o 7,4 %. Analytici však očakávali prudší nárast v dôsledku aktuálne stále podstatne vyšších cien agrokomodít ako je dlhoročný priemer a ich zhoršenú dostupnosť najmä z oblasti Čiernomorského regiónu, kam sa radí Ukrajina spolu s Ruskom. V dôsledku silných horúčav by taktiež India mohla opätovne zaviezť embargo na vývoz agrokomodít z krajiny s cieľom ochrániť lokálny trh pred nedostatkom. Takéto opatrenie by viedlo k okamžitej cenovej reakcii na svetových trhoch.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Oblačnosť nad Európou zostáva i naďalej prevažne nad jej strednou časťou, pričom okrem Strednej Európy sa v pomerne vysokej intenzite nachádza i na východe, pri okrajoch Čierneho mora. Západ a juh kontinentu zostávajú bez výskytu zrážok s oblačnosťou spojených.

I napriek tomu, že silná oblačnosť sa nachádza v oblastiach blízko našej krajiny, nezasiahne nás priamo. So zrážkami strednej intenzity sa počíta najmä od začiatku víkendu. Forma výskytu zrážok budú dažde. Teploty na západe v sobotu budú siahať ku 15 °C.

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne