Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 14.02.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 883
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 14.02.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 883                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  299,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 294,25 €/t

Výsledky WASDE reportu a cena kukurice vo svete

Skôr ako sa v tomto čísle dostaneme k hlavnej téme, ktorou sú výsledky WASDE reportu v súvislosti s kukuricou a tzv. hrubými zrninami, sa pozrieme na posledné správy, ktoré majú zásadný vplyv na cenu agrokomodít v Európe.
Správy z Ruska hovoria o tom, že tamojšia vláda pravdepodobne už nebude ďalej podporovať predlženie platnosti dohody, ktorá zabezpečuje voľný tok ukrajinskej pšenice cez prístavy v Čiernom mori. K vyjednaniu tejto dohody sa hlásilo Turecko, a k jej predĺženiu o 120 dní, prišlo v novembri minulého roku. V minulosti došlo k predĺženiu po tom ako prišli podobné vyhlásenia, no ukrajinská strana neprestala s vývozom. Bude tak zaujímavé sledovať ako sa zachová ruská posádka v Čiernom mori po tom, ako už pravdepodobne prišlo k avizovanej novej vlne ofenzívy z ich strany, čo potvrdzuje zvýšený tlak na frontovej línii.

Americké ministerstvo poľnohospodárstva vo svojom posledom WASDE reporte očakáva pokles objemu produkcie hrubých zŕn o 3,6 mil. ton na aktuálne stanovených 1 442,8 mil. ton. Na tejto zmene sa v najväčšej miere podpísal pokles objemu kukurice, ktorá je v kategórii hrubých zŕn zastúpená v najväčšom pomere a to najmä v prípade Argentíny. V prípade jačmeňa je vidieť pozitívne zmeny, ktoré si v tomto pripisujú Ruská Federácia, Austrália a Uruguaj.

 Graf č. 1: Pšenica, denný graf, MATIF, Marec 2023, (€/t)

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: kukurica, denný, CBOT, Mar. 2023, (€/t)

Zmena v prípade Argentíny je založená na základe redukcie objemu výsevu tejto komodity v krajine, v kombinácii s poklesom očakávaného výnosu.

Objem svetového obchodu vzrástol na základe nárastu exportu v prípade Brazílie, Ukrajiny a Turecka. Import naopak rástol v prípade Európskej Únie.

Objem konečných svetových zásob kukurice poklesol o 1,1 mil. ton na 295,3 mil. ton.

Výsledky WASDE reportu v súvislosti s pšenicou

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Nad územím Starého kontinentu sa v nasledujúcich dňoch bude zvýšená oblačnosť nachádzať prevažne nad stredom a čiastočne i východom územia. Západná Európa zostane v tomto týždni prevažne suchá. Najsilnejšie zrážky sa budú vyskytovať na východnej časti Čiernomorského regiónu.

Na našom území sa so zrážkami v druhej polovici týždňa, počíta hlavne na severe a východe. Pre narastajúce denné teploty sa však bude jednať prevažne o dažde, sneženie len ojedinele, vo vyššie položených oblastiach.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Repka MATIF
Denný graf, Marec 2023 (€/t)
KukuricaMATIF
Denný graf, Marec 2023 (€/t)
Sója CBOT
Denný graf, Marec 2023 (USD/bu)
Previous slide
Next slide

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne